EU és Ukrajna

Írásbeli választ igénylő kérdés Johannes Hahnhoz

2018. 04. 24.

Írásbeli választ igénylő kérdés a Bizottság számára az eljárási szabályzat 130. cikke

Andrea Bocskor (PPE)

Tárgy: Az Ukrajnával közös határprojektek uniós felfüggesztése

2014-ben a Bizottság elindított egy projektet, amely hat ukrán ellenőrzőpont felújítását foglalta magában az Unió keleti határán. A projekt célja az volt, hogy segítsék Ukrajna és a szomszédos uniós országok gazdasági integrációját a Lengyelországgal, Magyarországgal, Szlovákiával és Romániával közös határátkelőhelyek ellenőrzőpontjainak megépítésével vagy korszerűsítésével.

2015-ben a „Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020” közös cselekvési programjában[1] azt írták, hogy a határátkelőhelyek száma megfelelőnek tűnt, ám felhívták a figyelmet arra, hogy az infrastruktúra (az út- és határállomások) fejlesztésre szorul a fennakadásmentes és kényelmes határátkelés biztosítása érdekében. Úgy ítélték meg továbbá, hogy az Ukrajnába vagy Ukrajnából való határátkelés időtartama kiszámíthatatlannak bizonyult.

2017 végére egy sem valósult meg a hat ellenőrzőpontra vonatkozó projekt közül, annak ellenére, hogy az Unió 29,2 millió euró összegű támogatást bocsátott rendelkezésre. 2018. február 20-án a sajtó közzétette, hogy a Bizottság leállította a projekt finanszírozására szánt további támogatások folyósítását.

Miért függesztette fel a Bizottság ezeket a projekteket? Milyen elképzelései vannak a Bizottságnak a projektek jövőjére nézve?

[1]     http://businessdocbox.com/66720955-Green_Solutions/Hungary-slovakia-romania-ukraine-cross-border-cooperation-programme.html

 

Johannes Hahn válasza a Bizottság nevében

Ukrajna partnerországként az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből finanszírozott négy, határon átnyúló együttműködési programban (CBC) vett részt:

  • Lengyelország/Belarusz/Ukrajna,
  • Magyarország/Szlovákia/Románia/Ukrajna,
  • Románia/Moldova/Ukrajna,
  • Fekete-tenger medence.

Ezeket a programokat az EU finanszírozza és a tagállamok hajtják végre megosztott irányítás keretében. E programok közül néhány, pl. a Magyarország/Szlovákia/Románia/Ukrajna program, az Ukrajna és a tagállamok közötti határátkelőhelyek átépítésére, korszerűsítésére és felújítására irányul.

A kérdésben említett hat infrastruktúra-projektet illetően, melyek fő kedvezményezettje Ukrajna Adóhivatala, a jelentős késedelmek és az EU által készített átfogó értékelés arra engednek következtetni, hogy korlátozott mértékű tevékenységre került sor, ezért a szóban forgó projektek nem valósíthatók meg megfelelően a finanszírozási megállapodásban meghatározott határidőn belül, annak többszöri meghosszabbítása ellenére sem. A projekteket lezárjuk, az el nem költött forrásokat vissza kell téríteni.

Lehetőség van a határátkelőhelyekre kiterjedő, nagyszabású infrastrukturális projektek jövőbeni, határon átnyúló együttműködési programokba való belefoglalására, ehhez a résztvevő országok megállapodása szükséges. Az ilyen típusú projektek nemzeti szinten is finanszírozhatók és megvalósíthatók. Az érintett országokat értesítették erről.