Felszólalások

Bocskor Andrea felszólalása a Maragall jelentés kapcsán

2016. 04. 12.

A tanulási és képzési mobilitás fontos egyrészt a személyes fejlődés, a fiatalok társadalmi beilleszkedése, a munkaerőpiaci versenyképesség, az interkulturális környezetben végzett munkához való képességek fejlesztése szempontjából. Mindez része a minőségi oktatásnak és a foglalkoztathatóság elősegítésének.

A nem formális és az informális tanulásnak, valamint a szakképzésnek fontos szerepe van az élethosszig tartó tanulás  folyamatában, illetve azon kihívások kezelésében, mint pl. a korai iskolaelhagyás, a NEET-fiatalok nagy száma, a munkanélküliség.

Az Erasmus+ program sikeresnek bizonyult, viszont az eddigi eredmények azt mutatják, hogy nem használtak ki  minden lehetőséget, ami ösztönzi a mobilitást a szakképzés területén. A nagyobb mobilitás, esélyesebb foglalkoztatottságot vonz maga után. A munkaerőpiaci eltérések azt jelentik, hogy minél előbb cselekednünk kell. Nagyobb szinergiára van szükség az oktatásügyi rendszerek és a munka világa, vállalkozói szféra között, beleértve a KKV-kat is, azzal a céllal, hogy az Erasmus+-ban rejlő lehetőségek teljes mértékben megfeleljenek az európai fiatalok szükségleteinek.