EU és Ukrajna

Az Európai Bizottság megerősítette kiállását az ukrajnai magyarok jogai mellett

2021. 03. 17.

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő 2020 végén felkerült az ukrán szélsőséges  Mirotvorec honlap úgynevezett „halállistájára”, erre azonnal reagálva Josep Borrell, az Európai Unió Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselője, és Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság Szomszédság- és Bővítéspolitikáért felelős biztosa támogatásukról biztosították a képviselőt. A magas rangú tisztségviselők most levélben is megerősítették, hogy az Unió elhivatottan kíséri figyelemmel az emberi jogok, ezen belül pedig a kisebbségi jogok tiszteletben tartását Ukrajnában és az egész világon. 

„Januárban levélben köszöntem meg Josep Borrell főképviselőnek és Várhelyi Olivér biztosnak, hogy kiálltak mellettem, továbbá, ismételten felhívtam a figyelmüketaz Ukrajnában 2017-től tapasztalható folyamatos jogszűkítésekre, a magyar kisebbséget és azok képviselőit, képviseleti szervezetét ért támadásokra.

Válaszlevelükben a magasrangú EU tisztségviselők biztosítottak afelől, hogy a Lisszaboni Szerződés értelmében az emberi jogok előmozdítása és megszilárdítása kötelező az EU külső fellépései során.Továbbá hangsúlyozták, hogy Európai Unió elítéli az emberi jogok mindennemű megsértését, bárhol is forduljanak elő a világban és felszólít minden államot, hogy tartsa tiszteletben, védje meg a kisebbségekhez tartozó személyek emberi jogait, ideértve a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségeket is, az alkalmazandó nemzetközi normákkal és standardokkal összhangban. „Megerősítették, hogy biztositani kell a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által már gyakorolt jogok  tiszteletben tartását, a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek megkülönböztetésmentességét és a sokféleség tiszteletben tartását, ahogyan azt az ENSZ és az Európa Tanács egyezményei és az ahhoz tartozó jegyzőkönyvek rögzítik ”  ̶  részletezte az EP-képviselő a válaszlevél tartalmát.

Bocskor Andrea kiemelte: „A levél alapján az EU határozott elvárása, hogy Ukrajna,  ha az Európai Unióval való szorosabb integrációra törekszik, meg kell védje a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogait és fontos, hogy folytassa a Magyarországgal való szorosabb együttműködést is annak érdekében, hogy késedelem nélkül megtalálják a közös megoldást, amely mindkét fél számára elfogadható, amely a közös európai értékeken és elveken, valamint a nemzetközi kötelezettségek és kötelezettségvállalások tiszteletben tartásán alapul”.  

„A válaszlevélben olvashatjuk, hogy mind az EU-Ukrajna csúcstalálkozó során, mind a február 11-i Társulási Tanács ülés során  Ukrajna elkötelezte magát az emberi jogok védelme mellett, beleértve azokat is, amelyek a nemzeti kisebbségeket érintik és elkötelezett mindennemű információcserére és minden olyan intézkedés megtétele mellett, amely hozzájárulhat az aggodalmak elűzéséhez, melyek többek között a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek képviselői ellen irányuló attrocitások és a személyemet is érintő listázásra értendőek” – fejtette ki az EP-képviselő.

„Mind Josep Borrell, mind Várhelyi Olivér elfogadhatatlannak minősítette a Mirotvorec honlap listázását, amely nem csak az emberek személyes adatainak védelméhez való jogát sérti, de félelemben is tartja őket, továbbá megkérdőjelezik Ukrajna felelősségét az emberi jogok tiszteletben tartásának tekintetében is. Ezért levelükben is biztosítottak afelől, hogy továbbra is sürgetni fogják az ukrán hatóságokat az oldalon található tartalom eltávolításának biztosítására. Örömmel olvastam, hogy mind a főképviselő, mind a szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztos további együttműködési szándékát fejezte ki a levélben a kisebbségvédelem területén, mind velem, mind más, e nemes célért küzdő EP-képviselővel”- mondta bizakodva Bocskor Andrea.

Brüsszel, 2021. március 17.

További információ:

Bocskor Andrea irodája: +32 2 28 45829