Oktatás és kultúra

A CULT Bizottság elfogadta a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemre vonatkozó véleményét

2015. 10. 15.

Jelenleg az ijesztően magas ifjúsági munkanélküliség az EU egyik legsúlyosabb problémája, amely 5 millió fiatalt jelent. Ugyanakkor 2 millió betöltetlen állás van Európában. Ez a helyzet súlyos kockázatot hordoz magában az EU társadalmi kohéziója és gazdasági fejlődése tekintetében. A vélemény, amelynek néppárti árnyékelőadója voltam, sürgeti a tagállamokat, hogy az iskolából a munkaerőpiacra történő átmenet megkönnyítése érdekében hajtsanak végre sürgős szerkezeti reformokat az oktatásügy területén. A munkaerőpiacon bekövetkezett változások miatt olyan rugalmasabb oktatási rendszerekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a tudás és a készségek kiegészítését és fejlesztését a szakmai karrier minden fázisában.

Fontos olyan általános, alap kompetenciák, valamint transzverzális készségek és képességek elsajátítása, mint például az információ- és kommunikációtechnológia, matematika, kritikus gondolkozás, idegen nyelvek, mobilitás, csapatmunka, kommunikáció, amelyek lehetővé teszik a fiatalok könnyebb alkalmazkodását a változó szociális és gazdasági környezetben. A vélemény sürgeti a tagállamokat, hogy a tanulási folyamatokba vonják be az új technológiákat és fokozzák az információ- és kommunikációtechnológia és digitális képességekre irányuló képzéseket az oktatás valamennyi szintjén. A vélemény felhívja a figyelmet a vállalkozói készségek fejlesztésére az oktatás minden szintjén. A vállalkozásoktatás igen hatékony eszközt kínál a fiatalok motiválására, és saját vállalkozásuk és pályafutásuk megkezdésére irányuló döntéshozatalukra, és e pályán való sikerességükre. A jelen Európájában igen nagy szükség van olyan megközelítésre, amely támogatja a fiatalokat, például kreativitásuk, kockázatvállalási képességük, kudarckezelésük és felelősségteljes magatartásuk tekintetében. Jelenleg Európában az oktatásszervezésben olyan megközelítésre van szükség, amely támogatja a fiatalok kreativitását, kockázatvállalási és kudarckezelési képességeit, felelősségteljes magatartását.