Kisebbségpolitika

A Velencei Bizottság kimondta: az új ukrán kisebbségi törvény nem teljesen felel meg az európai és a nemzetközi standardoknak 

2023. 06. 15.

A Velencei Bizottság Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről) szóló törvényéről készített, június 12-én megjelent véleménye világosan kimondja: az új ukrán törvény a nemzetközi normáknak megfelelően számos garanciát tartalmaz, azonban nem felel meg teljesen az európai és nemzetközi kisebbségvédelmi normáknak. Továbbá: nem tükrözi Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásait sem, ezért azt több pontban módosítani szükséges.

Bocskor Andrea, a Fidesz EP-képviselője a véleménnyel kapcsolatban összegezte: a szövegben számos esetben ismétlik meg a már korábbi 2017-es oktatási és 2019-es nyelvtörvényekre vonatkozó kritikákat,  amelyeket az ukrán törvényhozók az új kisebbségi törvényben az ígéretek ellenére sem orvosoltak.  Ezen kívül a szöveg bírálja a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásra vonatkozó meglévő jogainak szűkítését, aránytalannak ítélik meg a kisebbségek anyanyelvhasználatának korlátozását és bár legitim célkitűzésnek minősítik az ukrán mint államnyelv kiterjesztését, de kiemelik, hogy azt az arányosság elve alapján és a kisebbségek jogainak sérelme nélkül kell megtenni.

A  Velencei Bizottság véleménye nem terjed ki azokra az 1992. évi Kisebbségi törvény által még biztosított szerzett jogokra, melyeket az új 2022-es törvény már nem garantál, mint pl. a kulturális autonómia, a nemzeti jelképek szabad használata, vagy a nemzeti kisebbségek azon jogára, hogy történelmi, illetve jelenlegi lakhelyükön megőrizzék az életközegüket.

A vélemény pozitív következménye, hogy az ukrán hatóságok egy évvel ismét elhalasztották az uniós nyelven tanító nemzetiségi iskolák vonatkoztatásában az oktatási törvény 7. cikkelyének teljeskörű hatálybalépését, ezzel 2024. szeptember 1-ig meghosszabbítva az átmeneti időszakot. Ez azonban nem jelenti a probléma maradéktalan megoldását, amit az uniós csatlakozási folyamatban remélhetőleg a közeljövőben sikerül megnyugtató módon rendezni. Bízom benne, hogy Ukrajna komolyan fogja venni a Velencei Bizottság ajánlásait, és a korábbi 2017-es és 2019-es kritikai megjegyzéseket is orvosolják” – hangsúlyozta Bocskor Andrea.

Strasbourg, 2023. június 15.