Legyen újra Kárpátalja Szabad Gazdasági Övezet – Sokszor a legfelsőbb szinten akadályozzák a törvények megvalósítását

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén, január 20-án tárgyalta az EU Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási, valamint mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásait, azok jelenlegi állapotát. Bocskor Andrea kárpátaljai EP-képviselõ: még nagyon hosszú út áll Ukrajna elõtt, hogy valóban azt mondhassuk el róla, hogy demokratikus jogállam.

Az Európai Unióval kötött társulási szerződéssel, illetve a szabadkereskedelmi szerződés január elsejei életbe lépésével milyen lehetőségek nyíltak meg Ukrajna számára?

– A leglényegesebb, hogy Ukrajna ezzel a szerződéssel egy új, hozzávetőlegesen 500 milliós piachoz kapott hozzáférést egyszerűsített és leépített vámfeltételek mellett, ami nagymértékben lehetőséget nyújt az ukrajnai vállalkozóknak, hogy kereskedelmi kapcsolatokat teremtsenek, és intenzív módon fellendítsék azt a gazdaságot, ami jelenleg romokban hever. Emellett a szerződés a külföldi, elsősorban uniós tagállamok befektetőinek is könnyebb hozzáférést biztosít az ukrán piacokhoz – termékek behozatala, befektetések, a kereskedelmi kapcsolatok szorosabb összefűzése révén. Az ukrán vállalkozások számára most eleinte nagy kihívást és költséget jelent a kölcsönös piacnyitás, ezért az EU nemzetközi befektetési bankokkal összefogva százmilliós értékben különféle hitelkonstrukciókkal támogatja az ukrán kis- és középvállalkozások alkalmazkodását és piacra jutását. Az ukrajnai fogyasztók viszont magasabb színvonalú árukból és szolgáltatásokból, az importvámok csökkenése révén pedig olcsóbb árakból profitálhatnak a közeljövőben.

Lehet olvasni a vámok leépítéséről. Ez azt jelenti, hogyha valaki Ukrajnából az EU-ba szállít, akkor nem kell vámot fizetnie?

– A megállapodás az uniós és az ukrán piac integrációját jelenti. Alapvetően megszünteti az importvámokat és tiltja a további kereskedelmi korlátozásokat, de nem minden termék esetén azonnal, egyes területeken, például a mezőgazdasági termékek kereskedelmében fenntart bizonyos korlátozásokat és átmeneti időszakokat. A vámokat tehát nem teljes mértékben építették le, hanem csak bizonyos termékekre, és adott százalékban csökkentették.

A jelenlegi ukrán kormány európai szellemű demokratikus reformokba kezdett. Hogyan vélekedik arról, hogy Ukrajna mára valóban demokratikus ország, olyan, amely tiszteletben tartja a magyar kisebbség jogait is?

– Ezt az állapotot Ukrajna még nem érte el. A társulási megállapodás a politikai párbeszéd megkezdődésével egy lépéssel közelebb hozta Ukrajnát az EU-hoz. A megállapodás reformok véghezvitelére és a demokratikus alapelvek, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartására kötelezi Ukrajnát. Elindult a reformfolyamat, de még nagyon hosszú út áll Ukrajna előtt, hogy valóban azt mondhassuk el róla, hogy demokratikus jogállam. Sokszor hangsúlyozzák az ukrán felső körök, hogy nagyon nehéz helyzetben van az ország. Így a háború, a siralmas gazdasági helyzet miatt nem jut elég pénz a különböző kisebbségpolitikai jogok és kedvezmények megvalósítására. Gondolok például a nemzetiségi iskolák fenntartására, a megfelelő tankönyvek biztosítására. Sokszor halljuk azt a választ: erre nincs pénz. Tehát a jogunk megvan az alkotmány és más jogi normarendszer szerint például az anyanyelvhasználathoz, de mint mondják, forráshiány miatt nem tudják megteremteni ezeket a körülményeket. Tapasztalatok alapján kijelenthetjük: sokszor az akarat is hiányzik, vagy nemegyszer a bürokratikus gépezet különböző szegmenseiben akad el a folyamat. Egybehangzó vélemények szerint elmondhatjuk, hogy sok mindent szabályoztak törvényileg, számos nemzetközi szerződéshez, egyezményhez csatlakozott Ukrajna, így a kisebbségvédelem, vagy a kisebbségi nyelvek védelme terén, ennek ellenére a megvalósítás mindig elakad valahol.

Mégis hol akad el a megvalósítás? Megyei, járási szinten?

– Nagyon sok esetben már egészen a legmagasabb szinteken akadnak el a jogszabályok megvalósításai. Ezt példázza, hogy a decentralizációs törvénytervezet kidolgozása során még tartalmazta azt a passzust, hogy a közösségek vagy a különböző települések önkéntes egyesülése, vagyis az úgynevezett „hromádák” megszerveződése esetén figyelembe kell venni a nemzetiségi, kulturális, történelmi hagyományokat és a földrajzi adottságokat. Amikor ezt a törvényt megszavazták, még benne szerepelt a kisebbségi szempont, viszont a törvény végrehajtásáról szóló miniszterelnöki rendeletből már kihagyták. Tehát sokszor a legfelsőbb szinten vannak a buktatók, de olykor előfordulhat olyan is, hogy a legalsóbb: települési, járási szinteken nem történik meg a megvalósítás. Kevésbé ismert tény, hogy a 2012-es regionális nyelvekről szóló törvény elvben még mindig hatályos. Amikor két évvel ezelőtt az ideiglenes kormányzat megszavazta a jogszabály eltörlését, azt az akkori ideiglenes elnök, Olekszandr Turcsinov nem írta alá. Azóta új, ilyen típusú törvényt nem szavaztak meg (bár készült törvénytervezet), ebből következik, hogy még a négy évvel ezelőtti tekinthető érvényesnek. Már nem is beszélnek róla, és sok helyen azt sem valósították meg, hogy azokon a településeken, ahol a lakosság számarányához képest 10% nemzetiségi ajkú, kötelezően bevezessék a kétnyelvű ügyintézést, a kétnyelvű űrlapokat, érettségi bizonyítványokat, az osztálykönyvek két nyelven való vezetését stb. Itt is sokszor hangzik el, hogy az anyagi fedezet hiánya miatt nem valósítható ez meg.

Képviselő asszony szerint lényeges lenne újraalakítani a 2000-es évek elején sikeresen működő „Kárpátalja” Szabad Gazdasági Övezetet. Mikor és milyen okkal szűnt meg ez az övezet?

– A Kárpátalja Szabad Gazdasági Övezet 1998 és 2004 között működött. 2005 elején a Timosenko-kormányzat törölte el arra hivatkozva, hogy átláthatatlanok az ukrán állam és a befektetők közötti kapcsolatok, s ez visszaélésekre adhat okot. Ez az intézkedés számos negatív következménnyel járt. Nagyon sok külföldi befektető elveszítette a bizalmát, elsősorban azért, mert szeretik a törvények stabilitását, az előrelátható viszonyokat és ez a hirtelen döntés rombolta a bizalmi kapcsolatot. Így jelentősen csökkent a külföldi befektetések volumene Kárpátalján.

Az Európai Parlament tud tenni valamit annak érdekében, hogy Kárpátalja újra szabad gazdasági övezetté váljon?

– Az Európai Parlament közvetlenül nem befolyásolhatja az ukrán elnököt és a kormányt, hogy állítsa vissza ezt az övezetet. Viszont az ukrán kormányzat, az elnöki hivatal, a Legfelsőbb Tanács szoros kapcsolatokat ápol az EP-vel. A jelenlegi eredmények, melyeket már említettünk mind-mind azt mutatják, hogy a mostani ukrán vezetőség szeretne közeledni az EU-hoz, ezért odafigyel az európai parlamenti döntéshozók véleményére, beszédeire, az EP különböző tárgyalások során megfogalmazott tanácsait igyekeznek megfogadni. Tehát odafigyelnek ránk ukrán részről, s Európának is tudnia kell arról, hogy a szabad kereskedelmi egyezmény előtt már létezett egy olyan különleges gazdasági környezet – egyébként nem csak Kárpátalján, de több ukrajnai határ menti régióban – amelynek megalakulását elsősorban a külföldi működő tőke Ukrajnába való „csalogatása”, így új munkahelyek megteremtésének lehetősége, illetve az Európai Unióhoz való közelsége indukálta. Így ezt a régi jól bevált gyakorlatot most a DCFTA apropóján is újra lehetne éleszteni.

A kárpátaljai magyarság számára milyen előnyökkel járna, ha újraalakítanák ezt a különleges gazdasági övezetet?

– A gazdaság és az életszínvonal igazából kevésbé nemzetiségfüggő. Ha Kárpátalján befektetésekre, infrastrukturális beruházásokra, fejlesztésekre, ezzel munkahelyteremtésre kerülne sor, az mindenki számára: a kárpátaljai magyaroknak és a többségi nemzethez tartozóknak egyaránt előnyös, tehát közös érdekünk. A kárpátaljai magyarság esetében azonban a közösség megmaradása, otthonmaradása, életképessége szempontjából is nagyon fontos ennek a szerepe. Ezzel a magyarságnak pozitívabb jövőképre nyílna lehetősége, ami minden ember alapvető vágya.

Kevesebben is vándorolnának el a térségből?

– Valószínűleg igen, de ahhoz több körülménynek is javulnia kell térségünkben és az országban.

 

Medveczky Attila
Magyar Fórum