Kisebbségpolitika

Bocskor Andrea: jogállami Ukrajna lehet igazi partnere az Európai Uniónak

2014. 09. 16.

 Ukrajna jelenlegi kül- és belpolitikai eseményei kiemelt figyelmet érdemelnek Európa részéről, hisz az európai orientációért az ukrán állampolgárok nagy árat fizettek. Ukrajna békéjének, stabilitásának és a lakosság létbiztonságának megteremtése jelenleg elsődleges, ehhez minden segítséget meg kell adni Ukrajnának, ezért fontos a társulási szerződés ratifikációja. Ez azért is lényeges, hogy az ország belpolitikai életében valóban elinduljanak a demokratizálódás folyamatai, a jogállamiság és jogegyenlőség feltételeinek megteremtése az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek számára is. Remélem, hogy az elkövetkező parlamenti választásokra már létrehozzák az egy tömbben élő nemzetiségek számára kedvező választókörzeteket, és lehetővé teszik, hogy képviselőik mandátumhoz jussanak, amit a szeptember végén kiirt előrehozott választás esetén a Központi Választó Bizottság (CVK) törvénytelenül nem tett meg. Fontos ezt hangsúlyoznunk, mert amikor hozzájárulunk Ukrajna és az EU társulási szerződéséhez a kisebbségek jogait tiszteletben tartó, jogállami Ukrajna lehet igazi partnere az Európai Uniónak.