Oktatás és kultúra

Úton az uniós nemzetközi kulturális kapcsolatok erősítése felé

2017. 07. 05.

Az Európai Parlament ma nagy többséggel elfogadta azt a közös külügyi (AFET) és kulturális (CULT) bizottsági jelentést, amely a nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó jövőbeli uniós stratégiáról szól. „Nagy örömömre szolgál, hogy a kultúrdiplomácia és a kultúra, mint a külpolitikai stratégia kiemelt eszköze kellő figyelmet kapott a jelentésben a jelenkori globalizált, elidegenedő és a keresztény értékeket gyakran háttérbe szorító világban”- hangsúlyozta Bocskor Andrea, a Kulturális és Oktatási Bizottság alelnöke.

Tőkés László, az EP Külügyi Bizottságának tagja üdvözölte a jelentést, mely egy hatékony, nemzetközi kulturális kapcsolatokra irányuló európai uniós stratégia kidolgozását szorgalmazza. „Az Európai Unió elkötelezett a kulturális sokféleség előmozdítása iránt, melyet csakis az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság, a béke és a stabilitás biztosítása mellett lehet erősíteni. Kulturális kapcsolataink a harmadik országokkal folytatott politikai párbeszéd alapvető elemét képezik. Tekintettel arra, hogy globális ügyekben az Unió egyre fontosabb szerepet játszik a nemzetközi kapcsolatok terén, a kultúrának az eddiginél is nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk” – hangsúlyozta a politikus.

„A jelentés kiemeli a kultúra kimagasló és hídépítő szerepét az uniós külpolitikában és az emberi kapcsolatokban. A kulturális jogok és a kultúrához való hozzáférés az egyén alapvető joga kell legyen, mivel lehetőséget kínál az egyéni és a közösségi kiteljesedéséhez a társadalmi életben. A kultúra a legjobb eszköz egymás megismeréséhez, jobb megértéséhez, az európai értékek közvetítéséhez, így célcsoportja elsősorban az ifjúság. Meg kell mutatni, hogy a kultúra és a művészet különböző formái nem unalmasak és elavultak, hanem olyan kreatív értékközvetítő eszközök, melyek összekötik a közösségeket, a társadalmat, példaértékűek a következő generáció számára is” – mondta el Bocskor Andrea EP-képviselő.

A jelentés külön kitér az EU Szomszédságpolitikájához tartozó országokkal való kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzésére. Az ún. kulturális vízum program célja a művészek tapasztalatcseréjének elősegítése céljából és az EU tagországok és a harmadik országok kulturális intézményei közötti együttműködés erősítésére.

Strasbourg, 2017. július 5.