EU és Ukrajna

Újra napirenden a kettős állampolgárság kérdése Ukrajnában

2017. 03. 21.

 

Petro Porosenko ukrán elnök március 13-án sürgősségi eljárással törvénytervezetet nyújtott be, amely a kettős állampolgárság büntetését irányozza elő. A törvénytervezetet az Ukrán Legfelsőbb Tanács március 14-én első olvasatban elfogadta. 

Az elnök által benyújtott tervezet azon állampolgároktól venné el az ukrán állampolgárságot, akik önként vették fel egy másik ország állampolgárságát. A rendelet így nem vonatkozik az oroszok által megszállt Krím-félszigeten élőkre, sem a donyecki és luhanszki terület lakosaira, akik orosz állampolgárságot is kaptak. Ukrajna alkotmánya egyetlen állampolgárságot ismer el, ugyanakkor a jelenleg érvényben lévő törvények nem tiltják és nem szankcionálják a kettős állampolgárságot. Kivételt ez alól az állampolgárságról szóló törvény 19. cikkelye fogalmaz meg, amely szerint nem jelölhetik hivatali pozícióba azon személyeket, akik az ukránon kívül más ország állampolgárságával rendelkeznek.

A sürgősségi indítvánnyal benyújtott tervezet hat hónapot adna a kettős állampolgároknak arra, hogy lemondjanak a másik ország állampolgárságáról, ellenkező esetben az ukrántól fosztanák meg őket. A törvénytervezet a külföldön élő ukrán állampolgárokat is megfosztaná állampolgárságuktól. Mindez akár ukránok millióit is érintheti, akik az ukrajnai nehéz gazdasági helyzet miatt kénytelenek külföldön keresni a boldogulást. Ennek fényében az Európai Unió területén, Kanadában és más országokban élő ukrán diaszpóra tagjai is elveszítenék ukrán állampolgárságukat, nem csak azok a magyar, román, bolgár és más nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, akik az anyaországuktól egyszerűsített honosítás révén állampolgárságot kaptak.

A Porosenko által beterjesztett törvénytervezet mindamellett, hogy több százezer polgárt fosztana meg ukrán állampolgárságától, alkotmányellenes, mivel az ukrán alkotmány kimondja, hogy senkinek sincs joga az állampolgárokat megfosztani az állampolgárságtól akaratukon kívül.

Bocskor Andrea kárpátaljai fideszes EP-képviselő a törvénytervezet kapcsán elmondta: „Az állampolgársági törvénytervezet a háború és a gazdasági visszaesés sújtotta országban újabb konfliktusokat és feszültséget generál. Emellett a jelenleg is nehéz helyzetben lévő átlagembereket sújtaná leginkább, akik a bizonytalan megélhetés és munkanélküliség miatt kénytelenek az Európai Unió országaiban munkát vállalni. Az ukrán vezetésnek a valós problémák megoldásán kellene fáradozni, hogy kivezessék Ukrajnát a krízisből és nem pedig újabb feszültségeket gerjeszteni a társadalom különböző rétegei és nemzetiségei között. A már érvényben lévő törvényt kell betartatni, amely a közhivatalnokok kettős állampolgárságáról rendelkezik. A kettős állampolgársággal rendelkezők csak hasznot hoznak Ukrajnának a külföldön megkeresett pénz otthoni elköltése révén, veszélyforrást nem jelentenek. A kettős állampolgárság több mint száz országban törvényes, így Ukrajna róluk vehetne példát”.

Brüsszel, 2017. március 21.