Oktatás és kultúra

’Új készségek menetrendje’ : Kovácsoljunk előnyt Európa számára! – Bocskor Andrea sajtóközleménye

2016. 10. 21.

Bocskor Andrea, az Európai ifjúságügyi stratégia 2013-2015 végrehajtásáról szóló EP-jelentés előadója bevezetőjében elmondta: a fiataloknak manapság olyan általános transzverzális készségekre van szükségük, mint például kritikus gondolkodás, felelős döntéshozatal, konfliktuskezelés és kreativitás, melyek hozzájárulnak a társadalmi életben való aktív részvételhez. “Az ’Új készségek menetrendjének’ legfőbb pozitívuma, hogy a készségek és képességek kérdését holisztikusan és átfogóan kezeli, mivel nemcsak  a munkaerőpiacon szükséges, hanem a mindennapi életben is hasznos készségekről, képességekről szól” – hangsúlyozta a néppárti EP-képviselő. “A mai fiataloknak sok kihívással kell szembenézniük, melyben nagy segítségükre lehetnek azok a képességek és készségek, melyeket a családi és iskolai környezetben kezdenek elsajátítani, mint pl. a csapatmunka, vezetői képességek, vállalkozó-szellem, empátia, alkalmazkodóképesség, találékonyság, és amelyeket a nem formális oktatás, a sport és az önkéntesség során lehet továbbfejleszteni” –  hívta fel a figyelmet az EP Kulturális és Oktatási bizottságának néppárti alelnöke.

Navracsics Tibor előadásában elmondta: a Bizottság által idén júniusban bemutatott ’Új készségek menetrendje’ megoldást kíván találni a magas ifjúsági munkanélküliségre és a megfelelő készségek hiányára, hiszen többek között ezek okozzák a fiatalok sikertelenségét a munkaerőpiacon, s kirekesztettségüket a társadalomból. Hangsúlyozta, hogy az információs kommunikációs technológia (IKT) és a digitális képességek hiánya társadalmi kirekesztéshez vezet, ezért el kell érni, hogy gyermekeink ne csak passzív, hanem aktív felhasználói legyenek az új technológiáknak. A magyar biztos beszédében ismertette az ’Új készségek menetrendje’ legfőbb elemeit, melyek: a készségek garanciája, a digitális képességek és munkahelyek koalíciója, az európai képzettségi keret, valamint az Europass.

Háttér: A rendezvényen nyitó beszédet tartott mégEvarist Bartolo, Málta Oktatásért és foglalkoztatásért felelő minisztere, Maris Lauri, Észtország Oktatásért és kutatásért felelős minisztere, valamint Michel Servoz, az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős főigazgatója. A fórumon részt vett számos európai ország oktatási- és foglalkoztatásügyi szakértője, minisztériumi tisztviselők, intézmények és különböző ügynökségek képviselői, valamint nem utolsó sorban a fiatalokat képviselő szervezetek és sok fiatal is.