Oktatás és kultúra

Szorosabb együttműködés a kultúra és oktatás területén

2015. 03. 30.

Az értekezlet elején Sonja Alice Steen ismertette az Európai Régiók Szövetségének működését és főbb célkitűzéseit. Elmondta, hogy az ERSZ az európai régiók önkormányzatainak széleskörű független szervezete, amely 35 ország több mint 270 régióját, valamint 15 interregionális szervezetét tömöríti magába, és amely 1985 óta fáradozik egy békés és jóléti Európa megteremtéséért. (A Szövetségben Ukrajna 8 régióval képviselteti magát.) Kiemelte, hogy a régiók, az európai és az országos szintű párbeszédek közötti hídépítés legoptimálisabb intézménye, valamint a politikai, gazdasági és szociális fejlődés hátmotorjai.  Szervezetük eltökélt a régiók érdekeinek képviseletében úgy országos, mint európai szinten. Az ERSZ  képviseletében érkező bizottság az oktatási,- kulturális,- ifjúsági- és külpolitikai ügyek terén hivatott a régiók érdekeit képviselni, melyben a közösen kidolgozott politikai irányvonalak nagy hangsúlyt kapnak, és a régiók érdekeire épülnek – mondta el Ambrus Károly.  A Bizottság fő céljaként jelölte meg az innovatív oktatásra való hangsúlyos odafigyelést, a szakképzés minden területén és szintjén, a régiók kulturális örökségének védelmét és annak megőrzését, Európa kulturális- és nyelvi sokszínűségének óvását, továbbá a fiatalok vállalkozási szellemének fejlesztését és az élethosszig való tanulás felerősítését. Bocskor Andrea az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának alelnöke tájékoztatta a megjelent feleket, a Bizottságban folyó munkáról, aktuális témákról és megegyeztek a jövőbeni szakmai tapasztalatcseréről a kultúra és oktatás területén, mely katalizátor szerepet tölt e be az innováció, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés szférájában.
A Szövetség legközelebbi rendezvényét májusban tartja Romániában, Brassóban, ahol konferenciát szerveznek „Innovatív oktatás” címmel, melyre meghívást kapott Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő is.