Oktatás és kultúra

Parlamenti kérdések: A sportesemények közvetítésének területalapú korlátozása

2016. 10. 19.

A Bizottság osztja azt a nézetet, miszerint a televízió- és rádióműsorok – ideértve a sportközvetítéseket is – fontos eszközei a kulturális és nyelvi sokszínűség előmozdításának.

2015. május 6-i digitális egységes piaci stratégiájának megvalósítása érdekében – a folyamat első lépéseként – a Bizottság 2015. december 9-én rendeletjavaslatot fogadott el az online tartalomszolgáltatások, köztük a sporttal kapcsolatos tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának biztosításáról. Elfogadását követően a rendelet lehetővé fogja tenni a fogyasztók számára, hogy azokat a tartalomszolgáltatásokat, amelyekhez jogszerűen hozzáférnek a lakóhelyük szerinti tagállamban, akkor is igénybe vehessék, ha ideiglenes jelleggel más uniós tagállamban tartózkodnak.

2016. szeptember 14-én a Bizottság rendeletjavaslatot fogadott el a televíziós és rádiós műsorok határokon átnyúló internetes terjesztésének előmozdítása céljából. Különösen fontos megemlíteni, hogy a javaslat szabályokat állapít meg a szerzői jogi engedélyeztetés megkönnyítése céljából a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint a televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésének egyes típusaira vonatkozóan. A javaslat hatálya a televízióban és rádióban sugárzott sportműsorok továbbközvetítésére és az ilyen műsorok műsorszolgáltatók által történő online közvetítésére olyan mértékben terjed ki, amilyen mértékben az érintett tartalmakat szerzői jog védi.

A Bizottság 2015. december 9-i közleménye kimondja, hogy a végcélt az jelenti, hogy Európa-szerte teljes és határokon átívelő hozzáférést kell biztosítani az összes tartalomtípushoz. A közleményben foglaltaknak megfelelően ugyanakkor a Bizottság azt vallja, hogy a végcéllal megegyező súllyal kell latba esnie annak, hogy a piacok képesek legyenek gyorsan reagálni a jogszabályi és a szakpolitikai változásokra, és hogy életképes finanszírozási modellek álljanak azok rendelkezésére, akik elsődlegesen felelősek a tartalmak létrehozásáért.

Az audiovizuális szolgáltatások, köztük a sportközvetítések nem tartoznak a Bizottság által 2016. május 25-én elfogadott, területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendeletjavaslat hatálya alá.

A kérdések megtekinthetőek itt.