Gyakornoki beszámolók

Pados Natália gyakornoki beszámolója

2019. 12. 17.

Három hónapot tölthettem el gyakornokként Bocskor Andrea képviselő asszony európai parlamenti irodájában. Amellett, hogy életre szóló munkatapasztalatot szerezhettem, egy olyan lehetőséget kaptam, amely nem adatik meg mindenkinek. Testközelből figyelhettem, hogyan is működik az Európai Unió egyik legmeghatározóbb politikai intézménye a mindennapok terén.

Ez számomra több szempontból is jelentős volt. Elsőként két egyetem elvégzése után jutottam el oda az életemben, hogy megtaláltam azt, ami érdekel, és amivel szívesen foglalkoznék a jövőben, ezért tanulmányaimat jövő szeptemberben folytatni fogom az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának nemzetközi tanulmányok szakán, ami előtt fontosnak tartottam, hogy megismerkedjek az uniós intézmények működésével. Másodszor Kárpátalja sorsát szívügyemnek tekintem, és mivel a jövőben – ha Isten is úgy akarja – emberi jogok, kisebbségpolitika szakirányon szeretném folytatni tanulmányaimat, Bocskor Andrea képviselő asszony irodája tökéletes hely volt számomra. Egy olyan ember mellett dolgozhattam, aki szülőföldemről származik, és mindennap azon fáradozik, hogy a kárpátaljai magyarság sorsa jobbra forduljon.

Sokat tanultam tőle, leginkább azt, hogyan kell diplomatikusan küzdeni a politika zord világában egy sokak számára jelentéktelen, számunkra mégis jelentős etnikum jogaiért és fennmaradásáért, hogyan lehet összevonni a kultúrát a politikával, és hogyan lehet egy képkiállítás keretein belül megmutatni azt a világnak, hogy Kárpátalján mennyi érték van, és miért fontos a magyar öntudat és anyanyelv az ott élők számára.

Ezek mellett szakmailag is sokat tanultam az itt töltött idő alatt. A képviselő asszony tagsága és póttagsága révén főleg a Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT), Külügyi Bizottság (AFET) és az Emberi Jogok Bizottsága (DROI) ülésein vettem részt. Nagyon élveztem mindhárom bizottság üléseit, ugyanis mindhárom téma érdekel, és mindhárom bizottságban hallottam olyan dolgokat, amelyeket biztosan tudok majd hasznosítani a jövőben.

Kezdetben kicsit attól féltem, talán maga a „parlament” szó miatt, hogy egyhangú és monoton lesz majd a munkám, de így a végén elmondhatom, hogy ez hatalmas tévhit volt. Egy nap sem mondhattam el azt, hogy unatkozom, ugyanis minden héten kaptam valami más feladatot, valami újat. Nagyon örülök annak, hogy néha bíztak rám fordítási feladatokat is, ugyanis fordító–tolmács szakon tanultam, és külön élmény volt számomra, hogy alkalmazhattam az ott elsajátított tudást is. Továbbá azokat a parlamenten kívüli konferenciákat is nagyon élveztem, amelyekre lehetőségem volt eljutni.

Bár még nem igazán tudtam felfogni, hogy az elmúlt három hónap tényleg megtörtént és tényleg itt lehettem, de hálás vagyok ezért a gyakornoki lehetőségért, valamint külön Bocskor Andrea képviselő asszonynak, hogy általa tapasztalatot és egy kiváló alapot szerezhettem további tanulmányaimhoz, valamint munkájával megerősítette bennem, hogy a Kárpátalján és a világon máshol élő szórványmagyarság érdekeit érdemes és kell képviselni! Végül pedig, de nem utolsósorban szeretném megköszönni asszisztenseinek is, hogy nap mint nap egyengették „utamat”, és bármivel fordultam hozzájuk, mindenben állhatatosan segítettek.