Nyílt levél Petro Porosenkónak

Mi, az Európai Parlament képviselői, aggodalmunkat fejezzük ki az ukrán Legfelsőbb Tanács (Verhovna Rada) által nemrégiben elfogadott oktatási törvényt illetően.

A törvény 7. cikkelye korlátozza a nemzeti kisebbségek anyanyelvi tanulásához való jogát. A cikkely az óvodai és az általános iskolák szintjére korlátozza a nemzeti kisebbségek anyanyelvén történő oktatását, a középiskolai és felsőoktatás nyelvévé viszont kizárólag az ukránt teszi. A törvény, figyelmen kívül hagyja az ország alkotmányát és nemzetközi vállalásait, megfosztja a nemzeti kisebbségeket (románokat, magyarokat, bolgárokat, lengyeleket, szlovákokat) az anyanyelven történő tanulás jogától, ami súlyos visszalépést jelent az eddig, érvényben lévő jogszabályokhoz képest. Ukrajna lakosságának legalább 20%-át nemzeti kisebbségek alkotják, emiatt fontos a nemzeti kisebbségek anyanyelvi és kulturális érdekeinek a tisztelete.

Az oktatási reform kisebbségellenes intézkedései nagy csalódást jelentenek, mivel Ukrajna számos alkalommal deklarálta európai integrációs elkötelezettségét. Az államnyelv megtanulását nem lehet erőszakos eszközökkel elősegíteni, csak megfelelő módszerekkel. Az Európai Unió és tagállamai felé az Ön országa negatív üzenetet küld a nemzeti kisebbségek alkotmányos jogainak szűkítésével, annak ellenére, hogy Ukrajna több nemzetközi szerződésben is deklarálta a nemzeti kisebbségek jogainak szavatolását:

 – A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája szerint valamely regionális vagy kisebbségi nyelv magánéleti és közéleti gyakorlásának joga elidegeníthetetlen jog (Preambulum)

– A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája szerint a Felek vállalják, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket illető politikájuk kialakítása során figyelembe veszik az ezeket a nyelveket használó csoportok által jelzett szükségleteket és kívánságokat. (7. cikk, 4. pont)

– Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménye szerint a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy előmozdítják a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára az oktatáshoz minden szinten a hozzájutás esélyegyenlőségét. (12. cikk, 3. pont)

– Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménye továbbá hozzáteszi, hogy a Felek törekednek – lehetőségeik szerint és oktatási rendszerük keretein belül – annak biztosítására, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek megfelelő lehetőségük legyen kisebbségi nyelvüket megtanulni vagy ezen a nyelven tanulni. (14. cikk, 2. pont)

– A 2014-es Európai Unió és Ukrajna közötti társulási egyezmény szerint , amely idén szeptember 1-től lépett életbe,  Ukrajna kötelezettséget vállal egy közeli és tartós kapcsolatra az Európai Unióval, amely a demokratikus elvek, a jogállamiság, a felelősségteljes kormányzás, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok – köztük a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogai, a kisebbségekhez tartozó személyek megkülönböztetés-mentességének elve, valamint a sokszínűség – tiszteletben tartásának megerősítésén, valamint a belpolitikai reformokhoz való hozzájárulásának megszilárdításán alapul; (4. cikk, 2.e pont)

Az oktatási törvény előkészítése során mi, az Európai Parlament képviselői többször felhívtuk az ukrán Oktatási Minisztérium és a Legfelsőbb Tanács (Verhovna Rada) Tudományért és Oktatásért Felelős Bizottság vezetőjének figyelmét arra a tényre, hogy az új törvény drasztikusan korlátozza az etnikai kisebbségek jogait, és kértük a törvényhozókat, hogy  európaibb megközelítést alkalmazzanak. Mindezen törekvések ellenére az elfogadott szöveg nemcsak az Ukrajnában élő etnikai kisebbségek alkotmányos jogait sérti, hanem az ország nemzetközi kötelezettségeivel és az  Európai Unió  alapértékeivel  is szembemegy.

Ezért mi, az Európai Parlament képviselői arra kérjük Elnök Urat, hogy ne írja alá az új oktatási törvényt, amely diszkriminatív és ellentmond az európai és nemzetközi normáknak.