Oktatás és kultúra

Modernizáció a minőségi oktatás záloga

2017. 11. 28.

A mai napon került sor az „Oktatás modernizációja az Európai Unióban” című szemináriumra, melyet Bocskor Andrea néppárti és Krystyna Lybackával szocialista EP-képviselők szerveztek az Európai Parlamentben. A rendezvényen részt vett Navracsics Tibor, oktatásért, kulturáért, ifjúságügyért és sportért felelős uniós biztos, valamint több mint harminc szakmai szervezet, oktatáskutató, pedagógus, ifjúsági és civil szervezet. A rendezvény fő célja párbeszéd a szakmai és civil szervezetekkel, valamint az oktatásügy szereplőivel, továbbá információgyűjtés és tapasztalatcsere a témában készülő jelentéshez, amelyet februárban mutatnak be az EP Kulturális és Oktatási Bizottságában.

Navracsics Tibor biztos hangsúlyozta: „A megfelelő oktatás elengedhetetlen a munkaerőpiac fő kihívásainak leküzdéséhez, segíti a fiatalokat abban, hogy a készségeik és képességeik révén fejlesszék mind a társadalom, mint pedig a saját jövőjüket. Az oktatásban felmerülő nehézségek csak a modernizáció által küzdhetőek le”.

„Az oktatás színvonala döntő fontosságú az ifjúság kilátásainak és életlehetőségeinek tekintetében. A magas színvonalú oktatás hozzájárul Európa gazdasági és szociális fejlődéséhez. A színvonalas oktatás az inkluzív társadalmak alapja, a sikeres szakmai pályafutás kiindulópontja, illetve a munkanélküliség és a szegénység elleni harc leghatékonyabb eszköze. Az oktatás serkenti a kutatást, a fejlesztést és az innovációt, továbbá fokozza a versenyképességet” – hangsúlyozta Bocskor Andrea fideszes politikus.

Az EP Kulturális és Oktatási Bizottságának alelnöke hozzászólásában elmondta: „Fontos a kulcskompetenciák teljes körének elsajátítása, mint az idegen nyelvek ismerete, matematikai ismeretek, a digitális készségek, valamint a vállalkozói kompetenciák és a transzverzális készségek, mint a kreativitás és a kritikus gondolkodás. Elengedhetetlen az oktatás minőségének javítása, az infrastruktúra és a tantervek modernizációja a jelenkori kihívásoknak megfelelően”.

A rendezvényen többen kiemelték a tanárok szerepének fontosságát az oktatás minden területén. „A magasan képzett, motivált és megbecsült pedagógusok jelentik a kiváló oktatás kulcsát, ezért fontos a pedagógusképzés. Nagy jelentősége van annak, hogy újra vonzóvá tegyük a tanári hivatást, valamint motiváljuk és támogassuk a pedagógusokat, hogy jó eredményeket érjenek el a szakmában, hiszen ők azok, akik átadják a tudást a jövő generációjának” – hangsúlyozta Bocskor Andrea.

Brüsszel, 2017. november 28.