Oktatás és kultúra

A modern és minőségi oktatás jelenti a jövőt

2018. 04. 25.

Az Európai Parlament Oktatási és Kulturális Bizottsága (CULT) ma elfogadta az „Oktatás modernizációja az Európai Unióban” című jelentést. Bocskor Andrea, a jelentés néppárti árnyékelőadója hangsúlyozta: „Európa demográfiai és szociális kihívásai, a munkaerőpiac követelményei és az új technológiák határozzák meg az oktatással szembeni igényeket. Fontos, hogy a nemzeti oktatási rendszerek figyelembe vegyék e tényezőket, nemcsak azért, hogy minőségi és gyakorlati tudást ajánljanak, hanem hogy biztosítsák a megfelelő kompetenciák elsajátítását, ideértve a 21. század kulcskompetenciáját is, vagyis az egész életen át tartó sikeres tanulás és fejlődés képességét”.

A jelentés hangsúlyozza az oktatás fontosságát, mint a gazdasági és társadalmi potenciál fő szempontját és a fejlődés alapvető tényezőjét az információs társadalomban. A dokumentum az oktatás folyamatát rendszerében és az oktatási-, nevelési szakaszokra bontva is megvizsgálta. Végezetül pedig ajánlásokat fogalmaz meg az oktatási reformfolyamatok hatékony kidolgozására és végrehajtására.

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő a jelentés elfogadása kapcsán elmondta: „Fontos a kulcskompetenciák teljes körének elsajátítása, mint például az idegen nyelvek ismerete, a logikus gondolkodás, a digitális készségek, valamint a vállalkozói kompetenciák és a transzverzális készségek, mint a kreativitás és a kritikus gondolkodás. Elengedhetetlen az oktatás minőségének javítása, az infrastruktúra és a tantervek modernizációja a jelenkori kihívásoknak megfelelően”.

Bocskor Andrea kezdeményezésére a jelentésbe bekerült a kisebbségi nyelveken történő oktatás és képzés témaköre. Kiemelkedő, hogy a CULT szakbizottság ezáltal támogatja az őshonos etnikai és nyelvi kisebbségek anyanyelven történő oktatását és képzését a tagállamokban, továbbá hogy a tagállamok tegyenek nagyobb erőfeszítést annak érdekében, hogy az őshonos nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok az oktatás és képzés valamennyi szintjéhez hozzáférjenek.

A jelentés támogatja az Európai Oktatási Térség megteremtésére irányuló bizottsági kezdeményezést, hangsúlyozza ugyanakkor, hogy annak összhangban kell lennie az Európai Felsőoktatási Térség és az Európai Kutatási és Innovációs Térség által eddig elért eredményekkel, valamint a szubszidiaritás elvével is. „Fontos megjegyezni, hogy az Európai Oktatási Térség nem helyettesítheti, illetve veszélyeztetheti a Bolognai folyamatokat” – mondta el a szakbizottság alelnöke.

„A magasan képzett, motivált és megbecsült pedagógusok jelentik a kiváló oktatás kulcsát, ezért fontos a pedagógusképzés. Nagy jelentősége van annak, hogy újra vonzóvá tegyük a tanári hivatást, valamint motiváljuk és támogassuk a pedagógusokat, hogy jó eredményeket érjenek el a szakmában, hiszen ők azok, akik átadják a tudást a jövő generációjának” – hangsúlyozta a képviselő.

A magyar jó példát követve a jelentés ajánlásai közé bekerült, hogy a tagállamok tegyenek nagyobb erőfeszítéseket a korai és kisgyermekkori nevelés diszkriminációmentes hozzáféréséhez és a tagállamok biztosítsanak több óvodai és bölcsődei helyet főként a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Valamint bekerült az ajánlások közé a szakképzés és duális képzés támogatásának és fejlesztésének fontossága, az oktatási intézmények összehangolása a munka világával és a szakmunka presztízsének növelése.

Brüsszel, 2018. április 25.