Kisebbségpolitika

Meghallgatás az Ukrajnában élő kisebbségek helyzetéről Strasbourgban

2016. 01. 12.

A rendezvényt Bocskor Andrea  és Gál Kinga, a FIDESZ-KDNP Európai Parlamenti képviselői, továbbá Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az Ukrán Legfelsőbb Tanács képviselője kezdeményezésére szervezték meg.
Az ülés meghívott vendégei Dr. Brenzovics László, Hennagyij Druzenko alkotmányjogi és kisebbségpolitikai szakértő, kisebbségi ügyekért felelős volt kormánybiztos, valamint Anton Kisse, az ukrajnai bolgárok szövetségének elnöke, az Ukrán Legfelsőbb Tanács képviselője, voltak.

A tanácskozást Jordi Sebastia, a munkacsoport társelnöke nyitotta meg, majd átadta a szót Bocskor Andreának, aki röviden vázolta az Ukrajnában élő kisebbségek helyzetét és az ülés célját. Őt Hennagyij Druzenko követte, aki elmondta, hogy Ukrajna a nemzeti kisebbségek szempontjából egy egészen jól integrált ország, majd az Alkotmány nemzeti kisebbségek jogait pozitívan érintő 11. és 24. cikkelyeiről, továbbá az Ukrajna által aláírt Nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményről is említést tett. A pozitívumok mellett kiemelte azt is, hogy az Alkotmányban foglaltakhoz képest az országban a kisebbségi jogokat illetően vannak rendszerbeli hiányosságok. Hangsúlyozta, hogy több figyelmet kellene fordítani a kisebbségi nyelvekre, azok oktatására a közép- és felsőfokú oktatási intézményekben. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajnában jelenleg csak a Kárpátalján élő magyar kisebbség rendelkezik magyar nyelvű felsőoktatási intézménnyel.

Ezt követően Anton Kisse kapott szót, aki Az önkormányzatok önkéntes egyesüléséről szóló törvény elfogadásáról beszélt, amely az alapszintű közigazgatási egységek átalakítására vonatkozik. A törvényben külön tételként szerepel, hogy az átalakítások során figyelembe kell venni a különböző térségek történelmi, nyelvi és etnikai sajátosságait. Azonban aggodalmát fejezte ki a törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányhatározattal és a törvény végrehajtásával kapcsolatban. Ugyanis a kistérségek kialakítására vonatkozó módszertani útmutatóként szolgáló határozat már nem tartalmazza az etnikai szempontok figyelembevételére vonatkozó irányelvet a törvényben leírtaknak megfelelően. Ez hátrányosan érinti az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségeket. A politikus az ülésen tolmácsolta az Ukrajnában létező összes kisebbségi kulturális szervezet képviselőjének álláspontját, mely szerint Ukrajnában létre kell hozni egy, a Miniszteri Kabinetnek vagy magának az ukrán elnöknek alárendelt állami szervet, mely felügyeli a nemzeti kisebbségek ügyeit.

Brenzovics László beszédében kiemelte, hogy a kisebbségi helyzet Ukrajnában egy rendkívül komplex és összetett probléma, de az elsődleges gond az, hogy a meglévő törvényeket nem tartják be, csak többnyire papíron léteznek. A kisebbségi kérdésekre kihat az országban meglévő konfliktus, nem beszélve arról, hogy az ukrán államnak komoly problémái vannak a jogállamiság betartásával is. Sérelmezte, hogy Ukrajnában nincs egy olyan kormányzati szerv, hivatal, amely az országban élő etnikumok problémáit kezelné. Jelenleg a kisebbségi kérdésekkel a Kulturális Minisztérium egyik osztálya foglalkozik.
A nyelvtörvénnyel kapcsolatban a KMKSZ elnöke bírálta azon kormányerőket, amelyek a meglévő, kisebbségi szempontokat is figyelembe vevő nyelvtörvény eltörlését tűzték napirendre. Említést tett az adminisztratív reformról, mely megvalósítása folyamán elengedhetetlen tényező, hogy a törvény és annak végrehajtó ereje összhangba kerüljön – mondta.
„Ukrajna egy európai államot akar létrehozni. A jövő érdekében, a jelen érdekében, azt kellene a tudtukra adni, hogy az európai értékekhez hozzátartozik a nemzeti kisebbségek jogainak elismerése: hogy legyenek formák, hogy az Ukrajnában élő kisebbségek tudják kollektív jogaikat érvényesíteni, és legyen egy nyugodt egymás mellett élés, ami biztosítja az ország stabilitását” – jelentette ki Brenzovics László.
Beszéde végén a KMKSZ elnöke reményeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Ukrajnában egy olyan jogállam van születőben, ahol tiszteletben fogják tartani a nemzeti kisebbségek jogait.