Oktatás és kultúra

Március 15-ei megemlékezés a beregszászi Petőfi-szobornál

2015. 03. 20.

Orbán Viktor a kárpátaljai magyarsághoz szóló gondolatait Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja olvasta fel. Magyarország miniszterelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a népek tavaszán Európa egyetlen országában nem hunyt ki a szabadság őrtüze. A magyarság Felvidéktől Erdélyen át Délvidékig, az Alpok lábaitól a Kárpátokig egyként táplálta a lángot, s mutatta meg, milyen életerős és bátor nemzet a miénk. Az akkori igazságok örök érvényűek – a magyarok szabadságát csak a magyarok vívhatják ki összefogással, munkával és egyetértéssel. 2015-ben is azt kívánja nemzetünk, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés.
Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár kiemelte, hogy 1948-49 rabságból szabadulni vágyó magyar hőseire emlékezik most az egész Kárpát-medence magyarsága, de hősök azok is, akik napjainkban keresztény szellemben végzik munkájukat, ápolják kultúrájukat és közösségüket. A kárpátaljai lakosok négy ország állampolgárai voltak a huszadik században; politikai viharok, nehéz problémák közepette teltek mindennapjaik, gyakran kilátástalanságban, de mégis reménnyel telve. A múlt tanulsága számunkra az, hogy csak az összefogás vezet eredményre. Az elmúlt év ukrajnai eseményei a kárpátaljai magyarság életében újabb nehéz korszakot hoztak. Magyarország érdeke az, hogy békés, tárgyalásos úton olyan független Ukrajna létezzen, ahol a kisebbségi jogokat tiszteletben tartják. Magyarország nem nézi tétlenül határon túlra szakadt honfitársai nehézségeit: a foglalkoztatottság, gazdaság javítása, a magyar nyelvű szakképzés támogatása, valamint humanitárius segélyek által segíti a kárpátaljai magyarságot.
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere vészterhesnek nevezte a jelent. Véleménye szerint március 15-e immár 167 éve a bátorság és az összetartozás ünnepe, ám napjainkban a puszta létünk veszélybe kerülése teszi aktuálissá a harcot megmaradásunkért ezen a vidéken. A kelet-ukrajnai harcok félelmet és gyászt hoztak közösségünk életébe egy olyan ügy miatt, amely mindmáig nem érte el célját. Az események miatt értékeink veszélybe kerültek, a zavarkeltés, uszítás és a félelem táplálása mind a káosz fenntartásának eszközei a jelenlegi helyzetben. Tömegesen hagyják el vidékünket magyar családok a biztonság reményében. Az összefogás az egyetlen reményünk. A polgármester kiemelte, hogy a helyzet rendeződését távolinak érzi, de minden körülmények között a város polgárainak érdekeit tartja szem előtt és a konfliktus békés megoldása mellett áll ki.
Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke a kárpátaljai magyar közösség rendszerváltás óta elért eredményeit idézte fel. A beregszásziak által 1989-ben felállított Petőfi-szobor olyan, mint az itteni magyarság: törékeny. A negyed évszázad alatt elért eredményeket azonban – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Illyés Gyula Nemzeti Színház, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium megalapítása, a magyar állampolgárság egyszerűsített megszerzésének lehetősége – keresztülhúzni látszik a mostani helyzet, amelybe az önös érdek, a külső hatalmak, az ellentétek sodorták Ukrajnát. A kelet-ukrajnai harcok áldozataink tiszteletére tartott egy perces néma főhajtás után Brenzovics László elmondta, hogy üdvözli a minszki fegyverszünetet, ez azonban nem elég – tartós békére van szükség. A 25 éven át tartó rablás és a kelet-ukrajnai harcok miatt kialakult gazdasági válság tovább növeli az országban lévő feszültséget. A megszorítások már nem segíthetnek, a változás támogatására van szükség, hogy jogi állam jöhessen létre, szabad, demokratikus Ukrajna, ahol a nemzeti kisebbségek jogait tiszteletben tartják. Nem választhatjuk meg, mikor és hová születünk. Itt kell helyt állnunk, magyarként, reménnyel.
Az ünnepi rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő; Keskeny Ernő, Magyarország kijevi nagykövete; Nagy Klára, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Kapcsolattartási Főosztályának kárpátaljai referense; Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja; dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, illetve Rákóczi-főiskola elnöke; Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) püspöke; valamint Nagy Béla, a KRE főgondnoka. A beregszászi egyházi vezetőket képviselte Taracközi Ferenc beregszászi vezető lelkipásztor, Margitics Volodimir görögkatolikus parókus és Molnár János római katolikus plébános. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nevében részt vett a rendezvényen Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza Vidéki Középszintű Szervezetének elnöke és Molnár D. István, a beregszászi alapszervezet elnöke. A város képviseletében jelen volt Kincs Gábor, a Beregszászi Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, valamint Seder Ilona, a Beregszászi Járási Tanács elnöke is.
A megjelent vendégek elhelyezték a tisztelet és emlékezés koszorúit a márciusi hős, Petőfi szobrának talapzatánál. A megemlékezés zenei aláfestéséről Nagy Anikó és Mészáros János Elek előadóművészek gondoskodtak, közreműködtek a Beregszászi Művészeti Iskola pedagógusai is. Petőfi Sándor Nemzeti dal c. versét Ferenczi Attila színművész mondta el.