Kisebbségpolitika

Kisebbségellenes oktatási törvény Ukrajnában

2017. 09. 06.

Bocskor Andrea és a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja tiltakozik az ukrán parlament által 2017. szeptember 5-én elfogadott oktatási törvény kisebbségellenes intézkedései ellen és arra kérik Ukrajna elnökét, Petro Porosenkót, hogy ne írja alá azt. A Legfelsőbb Tanács (Verhovna Rada) második olvasatban megszavazta a 3491-d számú Oktatási törvényt, melynek 7. cikkelye az óvodai és az általános iskolák szintjére korlátozza a nemzeti kisebbségek anyanyelvén történő oktatást, a középiskolai és  felsőoktatás nyelvévé viszont kizárólag az ukránt teszi. A törvény, semmibe véve az ország alkotmányát és nemzetközi vállalásait , megfosztja a nemzeti kisebbségeket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől, ami súlyos visszalépést jelent az eddig, de még a szovjet rendszerben is, érvényben lévő jogszabályokhoz képest. Ukrajna lakosságának legalább 20%-át  nemzeti kisebbségek alkotják, ezért a társadalmi béke érdekében elengedhetetlen lenne, hogy tiszteletben tartsák e közösségek anyanyelvi és kulturális érdekeit, jogait.

 Bocskor Andrea néppárti képviselő és a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja az oktatási törvény előkészítésének folyamatában többször felhívta az ukrán Oktatási Minisztérium figyelmét arra, hogy a készülő törvény drasztikusan szűkítené az Ukrajnában élő nemzetiségek alapjogait, s európai szemléletű hozzáállást kértek a törvény kidolgozóitól. Az elfogadott törvény szövege ennek ellenére amellett, hogy súlyosan sérti az ukrajnai őshonos nemzeti- és nyelvi kisebbségek alkotmányos jogait, az ország nemzetközi kötelezettségeivel is ellentétes.

 Bocskor Andrea kárpátaljai politikus elmondta: „Az oktatási reform kisebbségellenes intézkedései nagy csalódást jelentenek, hisz Ukrajna számos alkalommal deklarálta európai integrációs elkötelezettségét.  Az államnyelv megtanulását nem lehet erőszakos eszközökkel elősegíteni, csak megfelelő módszerekkel, motivációval és a jó példák átadásával. Az ukrajnai kisebbségek fentről irányított integrálása a többségi nemzethez nyílt  asszimilációs törekvésekre utal. Ennek a törvénynek az elfogadása tükrözi Ukrajna őszinteségét az európai integráció, az európai értékek tisztelete és a jogállamiság terén.  Az EU felé európai szemléletű és jó szándékú intézkedésként állítják be azt, hogy a nemzeti kisebbségeket meg akarják fosztani az ukrán alkotmány, az alapszerződések és egyéb nemzetközi kötelezettségvállalások  által biztosított anyanyelv-használati jogoktól. Felháborító, hogy minden párbeszéd és konzultáció ellenére sem voltak hajlandóak meghallani a szakértők véleményét, hogy az államnyelvet nem az anyanyelv rovására kell a nemzeti kisebbségekre erőltetni, hanem hatékonyabb oktatási módszerekkel és differenciált tananyaggal lehet eredményeket elérni. Remélem az Európai Unió vezetői is meghallják a kárpátaljai magyarság segélykérését és latba vetik befolyásukat, hogy a törvény ne léphessen életbe.