Hírek

Katedráról az Európai Parlamentbe…

Katedráról az Európai Parlamentbe…

2014. 04. 19.

Bocskor (született Medvecz) Andrea 1978. augusztus 11-én született Beregszászban. 1996-ban érettségizett a Beregszászi 2. számú orosz tannyelvű középiskolában. Ebben az évben nyílt meg a lehetőség a kárpátaljai magyarok előtt, hogy anyanyelvükön tanulhatnak felsőoktatási intézményben. Andrea annak ellenére, hogy tanulmányait orosz és ukrán nyelven végezte kitüntetett bizonyítvánnyal az anyanyelvű továbbtanulást választotta a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán (Szerk.: 2003-tól II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola). Sikeres felvételi után angol-történelem szakra nyert felvételt. A történelmet választotta fő szakként és dr. Soós Kálmán ösztönzésére ebben az irányban fejlesztette tovább magát.

2002-ben diplomázott a főiskolán, államilag elismert oklevelet szerzett. Még ebben az évben felvételt nyert az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájába művelődéstörténeti programra. Kutatásaiban Kárpátalja XX. századi történetével foglalkozik, főleg nemzetkép-kutatással, magyarságkép kutatással, ukrán-magyar történeti és kulturális kapcsolatokkal.

2011-ben védte meg PhD fokozatát. PhD értékezésének témája: Ukrán magyarságkép és a magyar múlt ukrán szemmel (1991-2007).

2013-ban az Ukrán Tudományos Akadémia Ukrajna Története Intézetében védte meg doktori értekezését és az ukrán—magyar ekvivalencia szerződés értelmében szerzett ukrán történelemtudományok kandidátusa címet.

Bocskor Andrea elkötelezett kutató, pedagógus. Már főiskolai tanulmányai alatt a Beregszászi Magyar Gimnáziumban tanított óraadó tanárként. 2002-től tanársegédként a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékén kezdte meg tudományos pályáját. Azonnal bekapcsolódott a főiskola LIMES Társadalomkutató Intézetének (2005-től Lehoczky Tivadar Történelem- és Társadalomtudományi Kutatóintézet) munkájába. 2007-től teljes körű jogállású oktatóként tevékenykedik a beregszászi felsőoktatási intézményben. Doktori fokozatának megszerzése után 2011-től a főiskola Lehoczky Tivadar Történelem- és Társadalomtudományi Kutatóintézetének (LTI) vezetőjeként dolgozik. Mint intézetvezető motorja számos kárpátaljai kutatásnak. Az intézet kutatási területe a kárpátaljai magyarság 1944 utáni időszakának eseményei, valamint napjaink történelmi, kulturális folyamatai. Az LTI munkatársai vezetésével feltérképezték az 1944-ben „málenykij robotra” elhurcoltakat településenként, interjúkat készítve a túlélőkkel. Az etnikai váltás határán lévő szórvány települések temetőiben rögzítették a XXI. századi állapotokat, részt vettek számos a kárpátaljai magyarok kisebbségi, nyelvi, kulturális jogait vizsgáló kutatásban. 2011—2014 között a Bocskor Andrea által vezetett kutatóintézet 12 nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a Rákóczi-főiskolán.

Bocskor Andrea aktív társadalmi és közösségi életet él. Több civil-, ifjúsági- és érdekképviseleti szervezet alapító tagja, aktivistája. Alapítója és első elnöke a Kárpátaljai Tanárképző Főiskola Hallgatói Önkormányzatának (1997), a főiskola befejezése után részt vesz a Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének megalakulásában, a szervezet munkájában külügyi titkárként vállal feladatokat, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Öregdiák Szövetség megalapításának egyik kezdeményezője (2006).

A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti listájának 9. helyét biztos befutónak tartják. Szimbolikus és megtisztelő, hogy ezt a helyet egy olyan kárpátaljai személyiség kapta, aki kutatóként, tanárként, a magyar közösség tagjaként, feleségként és anyaként is helytáll az életben. Bocskor Andrea bemutatkozásában azt ígérte, azért dolgozik majd Brüsszelben, hogy elősegítse Ukrajna európai uniós integrációját, és megjelenítse a kárpátaljai magyar közösség törekvéseit.

Kívánunk neki sok sikert, kitartást és erőt a felvállalt feladatokhoz.