Kisebbségpolitika

Írásbeli választ igénylő kérdés Federica Mogherinihez

2018. 03. 07.

Írásbeli választ igénylő kérdés  a Bizottság számára (Alelnök / Főképviselő) az eljárási szabályzat 130. cikke

Andrea Bocskor (PPE)

Ahogyan azt az EU–Ukrajna Társulási Tanács 2017. december 8-i ülésén is kiemelték: „ a Társulási Tanács egyetértett abban, hogy az oktatási törvény tekintetében szükséges biztosítani a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által már gyakorolt – az ENSZ és az Európa Tanács egyezményeiben és a kapcsolódó jegyzőkönyvekben lefektetett – jogok tiszteletben tartását, a kisebbségekhez tartozó személyek megkülönböztetésmentességét és a sokféleség tiszteletét, és az Európa Tanács szervei szakértelmének teljes mértékű felhasználását.”[1] Az Európai Külügyi Szolgálat és a Bizottság szolgálatai továbbra is szorosan nyomon követik a Velencei Bizottság 2017. december 8-án elfogadott ajánlásainak[2] Ukrajna általi végrehajtását.

A közeljövőben az ukrajnai hatóságok, a nemzeti kisebbségek képviselői és minden érdekelt fél között további párbeszédre lesz szükség ahhoz, hogy a Velencei Bizottság véleményében szereplő ajánlásokat kellően végre lehessen hajtani. A kérdésben kapcsolatban vagyunk az ukrajnai hatóságokkal. Az ukrán oktatásügyi és tudományos minisztérium 2018. február 1-jén közzétette az oktatási törvény 7. cikkének végrehajtására vonatkozó ütemtervet. Ezenfelül a Velencei Bizottság véleményében megállapította, hogy bizonyos aggályok az általános középfokú oktatásról szóló törvény révén orvosolhatók. Az ukrán hatóságok nyilvánosan elkötelezték magukat amellett, hogy a kisebbségek képviselőivel ebben a kérdésben is konzultációkat folytassanak, amelyek a 2018. február 1-jén közzétett ütemtervben is szerepelnek.

[1]     http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/08/joint-statement-following-the-4th-association-council-meeting-between-the-european-union-and-ukraine/

[2]     http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)030-e

 

Federica Mogherini alelnök válasza a Bizottság nevében (6.3.2018) 

Ahogyan azt az EU–Ukrajna Társulási Tanács 2017. december 8-i ülésén is kiemelték: „ a Társulási Tanács egyetértett abban, hogy az oktatási törvény tekintetében szükséges biztosítani a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által már gyakorolt – az ENSZ és az Európa Tanács egyezményeiben és a kapcsolódó jegyzőkönyvekben lefektetett – jogok tiszteletben tartását, a kisebbségekhez tartozó személyek megkülönböztetésmentességét és a sokféleség tiszteletét, és az Európa Tanács szervei szakértelmének teljes mértékű felhasználását.”[1] Az Európai Külügyi Szolgálat és a Bizottság szolgálatai továbbra is szorosan nyomon követik a Velencei Bizottság 2017. december 8-án elfogadott ajánlásainak[2] Ukrajna általi végrehajtását.

A közeljövőben az ukrajnai hatóságok, a nemzeti kisebbségek képviselői és minden érdekelt fél között további párbeszédre lesz szükség ahhoz, hogy a Velencei Bizottság véleményében szereplő ajánlásokat kellően végre lehessen hajtani. A kérdésben kapcsolatban vagyunk az ukrajnai hatóságokkal. Az ukrán oktatásügyi és tudományos minisztérium 2018. február 1-jén közzétette az oktatási törvény 7. cikkének végrehajtására vonatkozó ütemtervet. Ezenfelül a Velencei Bizottság véleményében megállapította, hogy bizonyos aggályok az általános középfokú oktatásról szóló törvény révén orvosolhatók. Az ukrán hatóságok nyilvánosan elkötelezték magukat amellett, hogy a kisebbségek képviselőivel ebben a kérdésben is konzultációkat folytassanak, amelyek a 2018. február 1-jén közzétett ütemtervben is szerepelnek.

[1]     http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/08/joint-statement-following-the-4th-association-council-meeting-between-the-european-union-and-ukraine/

[2]     http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)030-e