Kisebbségpolitika

Határozottabb uniós fellépésre van szükség a kisebbségi nyelvhasználat védelme terén

2017. 02. 08.

Bocskor Andrea kezdeményezésére a Fidesz-KDNP EP-képviselői és a határon túli magyar képviselők az ukrajnai nemzeti kisebbségek oktatási nyelvhasználati jogainak szűkítésére hívták fel az Európai Bizottság figyelmét. Az Ukrajnában hónapok óta zajló jogszűkítési folyamat ismertetésén túl a politikusok az EB segítségét kérték a negatív és diszkriminációt okozó módosítások visszafordítása érdekében. A képviselők az alábbi kérdéseket fogalmazták meg a Bizottságnak: Hogyan értékeli az Európai Bizottság a vállalt kötelezettségek figyelmen kívül hagyását egy európai uniós integrációra törekevő társult ország esetében? Milyen lépéseket tud tenni az Európai Bizottság a kisebbségi nyelvhasználat védelme érdekében az oktatás területén?

Az írásbeli választ igénylő kérdésre a napokban érkezett meg Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos válasza: „Ukrajna 2014 óta átfogó és ambiciózus reformprogramot hajt végre, amely az oktatási rendszerre is kiterjed. Ehhez szüksége – és már folyamatban van az iskolai hálózat – a tanterv és a minőségbiztosítási rendszer teljes átszervezése. Az új oktatási kerettörvény e reform alapdokumentuma lesz. A törvénytervezet túl van az első olvasaton. Az Oktatási Minisztérium ezzel összefüggésben egy munkacsoportot hozott létre, amelynek feladata annak biztosítása, hogy az ukrán nyelv mint államnyelv előtérbe helyezése együtt járjon a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek azon jogának biztosításával, hogy anyanyelvükön tanulhassanak az oktatási rendszerben. Ukrajna vállalta, hogy egyebek mellett alkotmányos keretével és nemzetközi kötelezettségeivel összhangban biztosítani fogja az emberi jogoknak, így a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartását. Ukrajnának az EU-val való politikai társulása és gazdasági integrációja értékalapon zajlik. Az Európai Bizottság szolgálatai és az Európai Külügyi Szolgálat szoros figyelemmel kísérik Ukrajna nemzetközi kötelezettségeinek teljesítését. A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogait, ideértve a nyelvhasználathoz és az oktatáshoz fűződő jogaikat is, az emberi jogi párbeszéd és a Társulási Tanács keretében is megtárgyalták”.

Bocskor Andrea kárpátaljai  EP-képviselő szerint az Európai Bizottságnak komolyabban kellene venni a felvetett problémát, hisz a 2014-ben kirobbant fegyveres konfliktus hátterében a nyelvtörvény eltörlésének kísérlete állt. „Határozott fellépést várok el az európai intézmények részéről az alapvető és kisebbségi jogok ukrajnai ellenőrzése során, hisz az anyanyelvhasználathoz való jog az alapjogok részét képezi, s a nemzetközi kötelezettségek megszegése komoly aggodalmakat kell, hogy keltsen. Az Európai Uniónak egy stabil és erős Ukrajnára van szüksége, ezért az uniós politikusoknak a konfliktushelyzetek elsimítására, valamint a szélsőséges nézetek és a populizmus megakadályozására kell ösztönöznie az ukrán politikai élet szereplőit. Remélem, hogy az európai jó gyakorlatok példája eljut Ukrajnába és sikerül elérnünk, hogy a kisebbségi nyelvekre ne veszélyforrásként tekintsenek, s ne lehetetlenítsék el azokat az oktatás és a civil szféra területén. Az államnyelv megtanulását nem lehet erőszakos eszközökkel elősegíteni, csak megfelelő módszerekkel, motivációval és a jó példák átadásával”.

Brüsszel, 2017. február 8.