Külügy

Georgia eurointegrációs törekvései sikeresnek mondhatóak

2020. 09. 16.

Az Európai Parlament plenáris ülésén a képviselők megvitatták és széleskörűen támogatták az EU és Georgia közötti társulási megállapodás végrehajtásáról szóló jelentést. „Georgia jó úton halad a társulási megállapodás valamint a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi szerződés végrehajtása terén, előrelépés történt továbbá a demokrácia, az alapvető emberi és szabadságjogok és a jó kormányzás területén is” – értékelte hétfő esti felszólalásában az eredményeket Bocskor Andrea, a jelentés néppárti felelőse.

2019 júliusában Georgiában az ellenzék és kormánypárt közötti ellentét tüntetéseket eredményezett, társadalmi feszültséget keltett. Nemzetközi közvetítéssel tárgyalások kezdődtek a polarizáció megszüntetésére. A politikai párbeszéd terén elért eredmények elismerést érdemelnek, különösképp a március 8-i egyetértési megállapodás és nyilatkozat aláírása, melynek értelmében már megtörténtek az alkotmány- és a választási törvény módosításai a nemzetközi ajánlásokkal összhangban, így az októberi parlamenti választások eszerint fognak zajlani.

„Ez egy mérföldkő Georgia belpolitikai környezetének normalizálása terén, amit mindannyian várunk és reméljük, tiszta és fair választásokat eredményez ” – fejezte ki véleményét a néppárti politikus. „A jelentés jóváhagyása alapvető fontosságú Georgia számára és kettős üzenetet hordoz: egyrészről egy erőteljes, biztató jelzés a georgiai nép felé, másrészről ez az EU-val sikeres együttműködés eddigi eredményeinek elismerése az EP részéről. Nagyon fontos az ambiciózus nyelvezet és a pozitív megközelítés alkalmazása az együttműködés során” – tette hozzá a képviselő.

Bocskor Andrea kiemelte: „A georgiai társadalom óriási többséggel Európát választotta, így támogatnunk kell őket ebben. Kölcsönösen ki kell aknáznunk a társulási megállapodásban és a szabadkereskedelmi egyezményben rejlő lehetőségeket a szektorális, gazdasági, kereskedelmi együttműködés kiszélesítése és elmélyítése érdekében. A szükséges reformok teljeskörű végrehajtása érdekében fontos Georgia támogatása, a pozitív megközelítés, a „többet többért” elv alkalmazása. Elsődleges a fiatalok segítése abban, hogy részt vehessenek az EU mobilitási programjaiban, minőségi tanulási lehetőségeket kapjanak”. Hozzátette: „Természetesen vannak még hiányosságok, melyeket javítani kell a georgiai vezetésnek, de elismerést érdemelnek az utóbbi években elért eredmények”.

A jelentés szövege hangsúlyozza, hogy teljes mértékben támogatja Georgia szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határain belül, és megerősíti a kötelezettségvállalását az Oroszország és Georgia közötti konfliktus békés rendezéséhez. „Az EU prioritásként kezeli a Keleti Partnerséget, ebben kiemelt szerepe van Georgiának. Kiállunk Georgia szuverenitása és területi egysége mellett és támogatjuk annak euroatlanti és NATO integrációs törekvéseit” – összegezte Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő.

Brüsszel, 2020. szeptember 16.