Kisebbségpolitika

Európa nyelvei – közös európai örökségünk

2020. 09. 25.

Az Európai Parlament Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek kérdésével foglalkozó munkacsoportjának sajtóközleménye a Nyelvek Európai Napján

A nyelvek meghatározzák Európát. A nyelvek alakítják személyiségünket, egyéni fejlődésünket, és biztosítják a kapcsot számunkra közösségeinkkel, régióinkkal, nemzeteinkkel. Minden nyelv sajátos történelmi, társadalmi és kulturális ismereteket, egyedi emberi tapasztalatokat és világképet hordoz magában. Ezért a nyelv a mi legértékesebb örökségünk. Szeptember 26-án ünnepeljük az Európai Nyelvek Napját. Ez az az alkalom, amikor felhívhatjuk a figyelmet Európa kulturális gazdagságára és sokszínűségére, az európai együttműködés alapvető értékére. E nap emlékeztet bennünket más európai nyelvek elsajátításának előnyeire, az azokban rejlő kultúrák felfedezésére és arra, hogy a nyelvtanulás új ablakot nyit a világra. A többnyelvűség elősegíti a kölcsönös megértést és elfogadást, és egyaránt ösztönzi a kreativitást és az innovációt.

Az európai nyelvek napja lehetőség arra is, hogy felhívjuk a figyelmet a kisebbségi nyelvekre,valamint a kevésbé használt nyelvek gyakran törékeny és bizonytalan helyzetére, a nyelvek megóvásának és ápolásának szükségességre.

A koronavírus-járvány újabb kihívások elé állította a kisebbségi nyelvek beszélőit. Több felmérés szerint a járvány alatt a hagyományos nemzeti vagy nyelvi kisebbségi közösségek legalább fele nem jutott alapvető egészségügyi tájékoztatáshoz az anyanyelvén. A kisebbségi közösségekhez és nyelvi csoportokhoz tartozó gyermekek több nehézséggel szembesültek az anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférés terén, mint többségi társaik. Ugyanakkor a kisebbségi nyelvű médiát és kulturális tevékenységeket is aránytalanul súlyosan érintette a járványhelyzet. Ezek az egyenlőtlenségek is bizonyítják, hogy még sok a tennivaló mind uniós, mind tagállami szinten annak érdekében, hogy biztosítsuk a kisebbségi nyelvek és kultúrák megfelelő védelmét.

Mi, az Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportjának tagjai kiállunk az anyanyelvhasználat fontossága mellett. Az Európai Unió minden tagállamában biztosítani kell a hagyományos kisebbségi közösségek és nyelvi csoportok nyelvének használatát az oktatásban, a kulturális életben és a hatóságokkal való kapcsolattartásban, rendkívüli helyzetekben is. Csakis e feltételek teljesülése mellett mondhatjuk el, hogy az európai nyelvek az őket kivétel nélkül megillető tiszteletben részesülnek.