Felszólalások

Elfogadhatatlan a magyarok szerzett jogainak szűkítése

2017. 12. 13.

Az Európai Parlament plenáris ülése kedd este folytatott vitát arról a jelentésről, melynek témája a 2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája. Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő felhívta a figyelmet: „Sajnálatos módon Ukrajnában épp 2016-ban indult el az a folyamat, mely 2017 őszén az új ukrán oktatási törvény oktatási nyelvre vonatkozó cikkelye által csökkenti a nemzeti kisebbségek  anyanyelv-használati jogait”.

Az átfogó emberi jogi jelentés emlékeztet, hogy az Európai Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy előmozdítja az emberi jogok egyetemességét és oszthatatlanságát, valamint az alapvető szabadságokat és értékeket. Az Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy a határain túl is elősegítse az emberi jogok védelmét.

Bocskor Andrea néppárti képviselő felszólalásában felidézte a múlt pénteki EU-Ukrajna Társulási Tanács záródokumentumát, melyben az EU hivatalos álláspontjaként fogalmazták meg, hogy a  kisebbségek már meglévő  jogai nem szűkíthetők. Ezzel szemben pont ennek az ellenkezője történt Ukrajnában. “Míg korábban a kisebbségek az oktatás minden szintjéhez hozzáférhettek anyanyelvükön, ez 2018 után csak az elemi oktatásra korlátozódik majd, tehát az új ukrán oktatási törvény már megszerzett jogot vesz el” – összegezte a helyzetet Bocskor Andrea. A politikus továbbá ismertette, hogy a Velencei Bizottság hétfőn közzétett jelentése szerint jogosak a 7. cikkely miatti kritikák, hiszen az elfogadott szöveg jelentősen különbözik attól a tervezettől, melyről korábban egyeztettek a kisebbségekkel. Az ukrán törvény 7. cikkelye további jelentős kétértelműségeket tartalmaz, pedig átfogó reformok esetén elengedhetetlen a nemzetközi és alkotmányos kötelezettségvállalások figyelembevétele, különösen a már meglévő kisebbségi jogokra vonatkozóan (Velencei Bizottság véleményének 120. cikke). A Velencei Bizottság a 7. cikkely módosítását javasolja (125. cikk), továbbá kifejezetten ajánlja annak biztosítását, hogy az új törvény végrehajtása ne veszélyeztesse a kisebbségek kulturális örökségének megőrzését és a kisebbségi nyelvi oktatást (126. cikk).

„Remélem, hogy Ukrajna teljes mértékben végrehajtja a Velencei Bizottság ajánlásait, konzultál az érintett kisebbségekkel és a szomszédos országokkal, valamint beépíti a kisebbségi közösségek igényeit és javaslatait az oktatási reform végrehajtása során” – zárta felszólalását a kárpátaljai EP-képviselő.

Strasbourg, 2017. december 13.