Gyakornoki beszámolók

Egressy Marianna gyakornoki beszámolója

2017. 07. 18.

Joseph S. Nye ismert nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó írásaiban a „puha erő” fontosságát emeli ki, ez szerinte „Egy ország nemzetközi befolyását alakító azon tényezőkre utal, amelyek az adott országot a kívülállók számára, vonzóvá, követendővé, kívánatossá teszik.[…]A puha hatalom egy ország kultúrája, politikai eszméi és stratégiáiból fakadó vonzó mivolta.”

Az Európai Parlament Kulturális és Oktatásügyi Bizottság (CULT) munkájában ezt az aspektust tartom a leglényegesebbnek, ebben mutatkozik meg leginkább a bizottság hatékonysága. A Bocskor Andreánál eltöltött gyakornoki időm alatt, személyesen is megtapasztalhattam ezt a folyamatot.

Olyan döntésekre vonatkozó tárgyalásokat is megfigyelhettem, amelyek nem csak más diáktársaim, de az én mindennapjaimra és jövőmre is kihatással van. Ehhez tartozik az Erasmus + költségvetésének bővítése, az Európai Szolidáris Testületnek a megalkotása, a szerzői jogok védelme,a BREXIT és annak hatása a tanárok és diákok mobilitására.

Nye szerint a nyilvános diplomácia építésének három dimenziója van: napi kapcsolattartás, stratégia kommunikáció és kulcsszereplőkkel való tartós kapcsolat kialakítása,amelyek bizottság munkájának is szerves részei. Ezeket én is első kézből figyelemmel kísérhettem, mint kommunikáció az irodák között, stratégiai megbeszélések az Erasmus + ,Audiovizuális átalakítás, szerzői jogitárgyalások keretében, hasonló képen Indrek Saar észt kulturális miniszterrel valópárbeszéd az észt elnökség prioritásairól.

A CULT bizottság munkája közvetlenül elősegíti az EU „puha erejének” az építését, amelynek központi eleme, hogy meg akarja őrizni a nemzetek közötti kulturális és nyelvi sokszínűséget.

Éppen ezért igazán érdekes kérdésnek tartottam a gyakornokságom alatt, az európai és nemzeti identitás kettőségének kérdését. A kultúra az európai identitás motorja, ezért a bizottság is nagy figyelmet szentel, ennek fejlesztésére, a nemzeti értékek és a diverzitás megtartásával. Ezt a kettősséget én magam is tapasztalom, azáltal, hogy lehetőségem nyílt a belga multikulturális közegben dolgozni és megélni a színes belga flair-t . Mindamellett különböző rendezvényeken képviselhettem a saját nemzeti öntudatomat és a magyar értékeket is. Köszönöm a lehetőséget és a kiváló szakmai iránymutatást a mentorok részéről, illetve a példátlan együttműködést a kollégákkal.

Egressy Marianna