Gyakornoki beszámolók

Bujdosó István gyakornoki beszámolója

Bujdosó István gyakornoki beszámolója

2016. 03. 16.

Gyakornokságom alatt mélyebb betekintést nyerhettem az Európai Parlament működésébe, szakbizottságainak és albizottságainak mechanizmusába és rendszerébe.  Nagy örömmel tölt el, hogy szem-és fültanúja lehettem olyan fontos döntések és programok meghozatalában és előkésztésében, melyek elválaszthatatlanok  és szorosan összefüggnek Európa sorsának alakulásával. Minden kétséget kizáróan ilyen volt a 2015. február 24-25. között Brüsszelben megtartott EU-Ukrajna Társulási Bizottságának első ülése Andrej Plenkovic, az Európai Unió és Ostap Semerak az Ukrán Legfelsőbb Tanács képviselőinek társelnöksége alatt. Az értekezletet az Európai Parlament elnöke, Martin Schultz és Volodymyr Groysman, az ukrán parlament házelnöke nyitotta meg. A két napos értekezlet során a résztvevők megvitatták Ukrajna jelenlegi politikai, gazdasági és szociális és biztonságpolitikai helyzetét, az ország keleti felében dúló harcokat. Fontos még megemlíteni az Ukrajnának nyújtandó makroszintű pénzügyi szubvencióról szóló plenáris vitát is, melynek célja az volt, hogy az Európai Unió gazdasági és pénzügyi téren hozzájáruljon az olyan súlyos problémák megoldásához, mint például a gyenge fizetési mérleg és a költségvetési helyzet kezelése, amelyekkel Ukrajnának jelenleg szembe kell néznie. A legnagyobb visszhangot gerjesztő témát Brüsszeli tartózkodásom folyamán az 2014 februárjában kirobbant orosz-ukrán konfliktus szolgáltatta, mely heti szinten jelen volt a különböző bizottságok napirendjén, melyekben Bocskor Andrea képviselő asszony is aktívan és folyamatosan tevékenykedett, megbeszéléseket folytatva ukrán és más politikusokkal illetve szervezetek vezetőivel.
Parlamenti tevékenységemet a heterogenitás jellemzi. Napi szinten állítottam össze sajtószemlét a Képviselő asszonynak Ukrajnával, az Európai Unióval és Kárpátaljával kapcsolatban ukrán és magyar nyelvű online híroldalakra támaszkodva. Továbbá napi rendszerességgel készítettem sajtószemlét a kárpátaljai sajtóorgánumokból a Magyar Néppárti Delegációnak. Mivel Bocskor Andrea tagja több bizottságnak, többek között az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttségnek, az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttségnek, illetve alelnöke a Kulturális és Oktatási Bizottságnak, ebből kifolyólag az aktuális ülések témáinak vizsgálata, előzetes tanulmányok értelmezése, az üléseken való részvétel, jegyzetelés, valamint azok összefoglalása is a feladataim közzé tartozott. Tekintettel arra, hogy a képviselő asszony kiemelt hangsúlyt fektet a kultúrára és az oktatásra, azzal is megbízott, hogy kövessem nyomon az Erasmus Plus, Kreatív Európa, „Európa a polgárokért” programok aktuális pályázatkiírásait, készítsek egy rövid ismertetést azokról, amelyekben részt vehet ukrajnai pályázó. Munkámhoz tartozott Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő weboldalának szerkesztése és karbantartása- képek cikkek, videók, felszólalások feltöltése a webfelületre. Továbbá gyakran segédkeztem sajtócikkek megírásában, magyar nyelvű szövegek angol nyelvre való fordításában is. Az irodai teendőim közé sorolható még e-mailek és telefonhívások fogadása és intézése. Gyakornokságom ideje alatt a képviselő asszony és asszisztensei három magyarországi helyszínen: Budapesten, Nyíregyházán és Debrecenben szerveztek kiállítást a kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója alkalmából, melyben szintén segítségükre voltam.
Az irodai feladatok mellett lehetőségem nyílt segédkezni az Európai Parlament néppárti magyar delegációja által szervezett események és ünnepségek lebonyolításában több gyakornoktársammal egyetemben. Közös programokat szerveztünk, mint például NATO és nagykövetségi látogatás, részt vettünk különféle kulturális rendezvényeken melyek valamilyen szinten összekovácsoltak bennünket.
Az irodában a helyszűke ellenére mindig örömest tartózkodtam, jó hangulatban teltek a munkanapok, mely meghatározta a közös feladatok kivitelezését is. Nagyon sok segítséget és hasznos tanácsot kaptam a képviselő asszony három asszisztensétől. A jó együttműködés, alkalmazkodás a különböző kihívásokhoz, a tolerancia meghatározó része az itt végzett munkának, mivel legtöbbször csapatban kell dolgozni, hogy elvégezzük a ránk bízott feladatokat. Nagyon jól esett és felemelő érzéssel töltött el, amikor a képviselő asszony és asszisztensei bizonyos dolgokban és témákban kikérték a véleményemet és közösen dolgozhattunk egy-egy feladaton.
Örülök és hálás vagyok, hogy lehetőségem adódott három hónapot gyakornokként eltölteni az Európai Parlamentben. Nagyon sok tapasztalattal, hasznos információval és tudással gazdagodtam és nem utolsó sorban sok ismerősre tettem szert ez idő alatt.