Felszólalások

Bocskor Andrea felszólalása a Kulturális és Oktatási Bizottság február 26-án tartott ülésén

2015. 02. 27.

A bolognai folyamat többek között az eltérő felsőoktatási rendszerek egységesítését célozza, egy átláthatóbb, három képzési cikluson (alapképzés – mesterképzés – doktori képzés) alapuló rendszert kíván kialakítani. Ezzel a folyamattal olyan rendszert terveznek bevezetni, amellyel a felsőoktatási képzés könnyebben megérthető és összehasonlítható lesz, amely támogatja a hallgatók, oktatók és kutatók mobilitását, biztosítja a képzés magas színvonalát, valamint megteremti a felsőoktatásban az európai dimenziót. Jelenleg 49 ország csatlakozott a bolognai rendszerhez.