Báder Alexandra gyakornoki beszámolója

  A cselekvés minden útja kockázatos, az elővigyázatosság tehát nem a veszély kerülésében rejlik (ami lehetetlen), hanem a kockázat kiszámításában és a határozott cselekvésben.” – írja Niccolò Machiavelli.

  Cselekedni kell. Határozottan. Erről már az első napokban megbizonyosodtam az Európai Parlamentben töltött gyakornokságom alatt. Testközelből megtapasztalni, belelátni az Európai Unió Parlamentjének működésébe elsősorban szakmai tudásomat gyarapította, olyan ismeretekre tettem szert, amelyeket elméleti úton nehezebben érthetünk meg. Számomra megadatott a lehetőség, hogy gyakorlatban is szemlélője és részese legyek a Brüsszelben zajló politikai folyamatoknak.

  Több, mint két hónapot töltöttem gyakornokként Bocskor Andrea EP-képviselő asszony képviselői irodájában Brüsszelben, valamint részt vettem egy plenáris héten is Strasbourgban. A Képviselő asszony a Kulturális és Oktatási Bizottság alelnöke és más bizottság tagja is, ezért a Külügyi Bizottság, ezen belül az Emberi Jogi Albizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ülésein én is jelen voltam. Mint kárpátaljai származású, különös érdeklődéssel figyeltem az Ukrajnából érkező képviselők jelenlétében zajló konferenciákon, a krími tatárok beszámolóin. Ott voltam Strasbourgban, amikor február 7-én, az Európai Parlament plenáris ülésének keretén belül a Parlament nagy többséggel elfogadta a Csáky Pál felvidéki magyar EP-képviselő által kezdeményezett, az őshonos nemzeti kisebbségek védelméről és megkülönböztetésének tilalmáról szóló határozatot, majd  február 8-án, a Minority Intergroup ülésén, ahol Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke is előadást tartott a kisebbségek helyzetéről – különös tekintettel a kárpátaljai magyar közösségre – Ukrajnában, valamint az új ukrán oktatási törvényről is, amelynek 7. cikkelye alapjaiban korlátozza az országban élő kisebbségek anyanyelvükön való oktatásának jogát.

  A Képviselő asszony munkája példaértékű, ezért szerencsésnek tartom magam, hogy mellette tölthettem ezt az időt, és tőle is megtanulhattam, hogy cselekedni merni kell. Elkötelezett a Kárpátalján élő magyarok iránt, és ez megmutatkozik a különböző üléseken való felszólalásaiból is.

  A parlamenti tevékenységeken kívül lehetőségem volt különböző rendezvényeken is részt venni, ahol kötetlen beszélgetésekre is sor került úgy magyar, mint bármely más országból érkező politikusokkal, diplomatákkal. Megismerkedtem más képviselőkkel, asszisztensekkel, gyakornokokkal, akik közül néhánnyal szoros barátságok alakultak ki.

  Részt venni a képviselői iroda munkájában az Európai Parlament intézményén belül nemcsak tudást és tapasztalatot ad, de valamelyest változtat az emberen is. Engem határozottá tett az itt töltött idő. Brüsszel hatására tágult a látóköröm.

  A lehetőségért, az itt szerzett tudásért és tapasztalatokért, az iránymutatásokért köszönettel tartozom Bocskor Andrea képviselő asszonynak és az asszisztenseknek. Kívánok számukra kitartást és további eredményes munkát!