EU és Ukrajna

Az Euronest, az EU és a Keleti Partnerség országainak VIII. közgyűlése

2019. 12. 17.

Grúzia fővárosa, Tbiliszi adott otthont a 8. EURONEST Parlamenti Közgyűlésnek december 7-10 között. A négynapos ülésen az Európai Parlament képviselői, továbbá a Keleti Partnerség országai – Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna képviselői vettek részt.
Az első napon Andrius Kubilius az EURONEST elnöke, Rasa Junkneviciene és Liudas Mazylis litván néppárti kollégákkal,, továbbá a tanácsadókkal áttekintettük az Euronest munkacsoportjaiban futó jelentéstervezeteket, az azokhoz benyújtott módosító javaslatokat, sürgősségi állásfoglalási indítványokat, az ülések napirendi pontjait.
A politikai munkacsoportban a Parlamenti felügyeletről, mint a demokrácia, elszámoltathatóság és a hatékonyság megerősítésére szolgáló eszköz a keleti partnerországok állami intézményeiben című jelentéstervezet került megvitatásra, melynek néppárti felelőse lehettem. Több, általános kisebbségi jogokat is érintő módosító javaslatot nyújtottam be a jelentéshez, melyeket a képviselők támogattak a december 9-én tartott szavazáson, és így bekerültek a végleges határozat szövegébe.
Mivel az EPP irányvonala szerint konkrét partnerországok nem emelhetők ki a jelentésekben, határozatokban, így csupán általános kisebbségvédelmi passzusok kerültek be szövegbe a módosító javaslataim által. Emlékeztettem a Keleti Partnerség országait, hogy a jogalkotási folyamatok során a nemzetközi kötelezettségvállalásaikkal összhangban és az alapvető emberi és kisebbségi jogokat tiszteletben tartva kell eljárniuk, a választási jogszabályok módosítása során pedig teremtsenek egyenlő esélyeket a kisebbségi képviselet számára. Kitértem a független média és a médiapluralizmus szükségességére az újságírók és a médiában dolgozó szakemberek biztonságának biztosítása érdekében, és felszólítottam a partnerországokat, hogy ne korlátozzák az anyanyelvű médiaforrásokhoz való hozzáférést, hogy etnikai hovatartozástól függetlenül, az összes állampolgár egyenlő hozzáférést kapjon az információhoz.
Továbbá kiemelném a Trió Plusz Stratégia 2030: a Keleti Partnerség jövőjének kiépítése témájú sürgősségi határozat elfogadását, amely a három társult ország, Grúzia, a Moldova és Ukrajna erőteljesebb támogatását ösztönözi, a többet többért, kevesebbet a kevesebbért elv alapján. Vagyis azon országok részére, amelyek nagyobb haladást értek el, „aktív, nyitott ajtók politikáját” javasolja, és egy kibővített Trio + 1 stratégiai formátumról is döntés született, mely által Örményország is kiemelt partner lesz.
Ez a határozat pozitív jelzés a Keleti partnerországoknak, hogy az EU kiemelt partnernek tekinti őket és van EU-s perspektívájuk.
Az Euronest plenáris ülésén bemutatták az új Szomszédsági, fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési eszközt (NDICI), a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó új pénzügyi keretet, amely az Európai Szomszédsági eszköz (ENI) helyébe lép a következő pénzügyi ciklusban. A Keleti Partnerségi eszköz fejlesztéspolitikai pénzekkel kiegészítve 9 milliárd eurós költségvetéssel fog rendelkezni.