Kisebbségpolitika

A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján a Nemzeti Összetartozás Napjára emlékeznek a Fidesz és a KDNP nemzeti listájának európai parlamenti képviselői

2020. 06. 04.

100 éve írták alá a trianoni békeszerződést. A magyarellenes és igazságtalan trianoni döntés áldozata lett minden honfitársunk: azok a milliók, akik a határon kívül rekedtek, és azok is, akik az anyaországban maradtak. A trianoni békediktátum létrehozta Európa legnagyobb létszámú őshonos nemzeti kisebbségét, a Kárpát-medencei határon túli magyar nemzeti közösségeket. A Trianon óta eltelt száz év bizonyossá tette, hogy a határok változhattak és az államok átalakulhattak, de a nemzeti identitás és az anyanyelv maradandó. A történelmi évfordulón a Nemzeti Összetartozás Napjára emlékeznek a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői.  

Megkérdőjelezhetetlen történelmi tény, hogy az első világháború utáni békekötések következményeként közel 3,3 millió magyar a szülőföldjével együtt egy tollvonással más államok fennhatósága alá került. Az ezer esztendeje európai szülőföldjén élő magyarságot Trianonban megfosztották nemzeti önrendelkezési jogának gyakorlásától. 

Szomorú és elfogadhatatlan, hogy Trianon után száz esztendővel sem telik el hosszabb időszak úgy, hogy a határon túli magyar közösségeket a többségi társadalom részéről ne érné durva fizikai vagy politikai támadás a saját országaikban. De az évszázados nemzeti üldöztetés nemhogy eltüntetné, hanem éppen ellenkezőleg, erősíti a magyar nemzeti közösség összetartozását a határ minden oldalán. Nagyszerű példája ennek a nemzeti régiók támogatására irányuló európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének véghajrája, amikor nemrégiben a már-már lehetetlennek látszó küldetést sikerült teljesíteni: egy hét leforgása alatt több százezer támogató aláírás gyűlt össze szerte a Kárpát-medencéből, átlépve ezzel a szükséges egymilliós küszöböt. Együtt dobbant újra sok százezer magyar szív.

A magyar nemzet tagjai, bármelyik pontján éljenek is a világnak, összetartoznak. Az elmúlt tíz évben Magyarország Kormánya nemzeti elkötelezettségét, a külhoni magyar nemzeti közösségek hagyományainak, anyanyelvének, kultúrájának védelme iránti elköteleződését tettekkel bizonyította. Sok évtizeddel a területek trianoni elcsatolása után olyan nemzeti kormány alakult, amely egyértelművé tette,  a határokon átívelő nemzeti újraegyesítést úgy kívánja megvalósítani, hogy ezzel párhuzamosan a jószomszédi kapcsolatok is erősödjenek. Kiváló példa és fontos üzenet Európa számára a Szerbia, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország közötti szoros együttműködés. 

A Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői Magyarország európai uniós tagságának első pillanatától az Európai Parlamentben is szorosan együtt dolgoznak a határon túli magyarság politikai pártjaival. Ennek is köszönhetően a magyar néppárti delegáció 15 fővel a képviselőcsoport harmadik legerősebb küldöttsége. Minden nehézség, értetlenség és gáncsoskodás mellett is a közös politikai képviselet egyre nagyobb tiszteletet és elismerést kap. A Fidesz és a KDNP európai parlamenti választási listájának az összeállítása is a nemzetegyesítést szimbolizálja, hiszen a tudatos nemzetpolitikai törekvésnek köszönhetően született meg 2014-ben a Fidesz és a KDNP nemzeti listája is. Így az Európai Unión kívüli országok magyarságának, a szerbiai, vajdasági és az ukrajnai, kárpátaljai magyar nemzeti közösségeknek is van EP-képviselője. 

Mi, a Fidesz és a KDNP nemzeti listájának európai parlamenti képviselői egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük az őshonos nemzeti kisebbségek védelmét, a külhoni magyar nemzeti közösségek érdekeinek képviseletét. A magyarság összetartó erejének a gyarapításáért dolgozunk, hiszen a 21. században is ez az egyik legfontosabb alkotóeleme a közös, reményteljes jövőnknek. Száz éve Trianonban igazságtalanul bántak el velünk, magyarokkal; eljött az ideje, hogy Európa belássa, az összmagyarság boldogulása közös európai érdek.